Geri Dön

Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden geçici işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Orman Genel Müdürlüğü duyurdu! Kimya Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda 19, Matbaa Teknisyeni pozisyonunda 2, Aşçı pozisyonunda 84, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 3, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 4, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 10, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 1, İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 8 olmak üzere toplamda 131 Geçici İşçi alımı yapılacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ve ilanın detayları…

Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden geçici işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Orman Genel Müdürlüğü 131 geçici işçi alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular 2 -6 Ocak 2023 tarihleri arasından İŞKUR üzerinden alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için açık iş ilanları 02-06.01.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları!

GENEL ŞARTLAR1.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10.Noter huzurunda Kura çekimi 23-27.01.2023 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi, ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

11.Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

12.Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KADRO DAĞILIMI 

Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden geçici işçi alacak İşte başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden geçici işçi alacak İşte başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden geçici işçi alacak İşte başvuru şartları