Geri Dön
Personel AlımıODTÜ en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

ODTÜ en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

ODTÜ duyurdu. En az lise mezunu 4B sözleşmeli personel alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne 2020 KPSS (B) grubu puanıyla büro personeli, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli istihdam edilecek. Peki, ODTÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ODTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

ODTÜ en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak üniverstiye büro personeli, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli alınacak. Başvurular 6 Aralık'ta sona erecek. Peki, ODTÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ODTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

ODTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak adaylar üniversite tarafından istenen belgeleri tamamlayarak ODTÜ Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 22 Kasım itibarıyla başlayacak ve 6 Aralık Pazartesi günü 17.30 mesai bitiminde sona erecek.

İSTENEN BELGELER

Adayların başvuru sırasında listelenen belgeler teslim etmeleri gerekiyor. Başvuruda istenen belgeler şu şekilde:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.

4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5. Özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.

İŞTE ODTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yayınlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

10. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler