Geri Dön

KPSS şartı yok, maaşları 8000 lirayı buluyor! 81 ilde başvurular başladı...

Binlerce bekçi alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor, en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekiyor. 81 ile 3.250 erkek bekçi alımı yapılacak. Başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. 2022 bekçi alımı şartları ve süreç tek tek açıklandı. 2022 yılı bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yeni ilan ile duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İl il kontenjan sayısı da belli oldu. Sınavlar ise yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav şeklinde yapılacak. Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecek. Ön başvurular için son tarih 13 Mayıs. 2022 bekçi alımı ile ilgili tüm bilgiler...

KPSS şartı yok, maaşları 8000 lirayı buluyor! 81 ilde başvurular başladı...

KPSS şartı olmaksızın bekçi alımı yapılacağı duyuruldu Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 81 ile bekçi alımı için başvurular alınmaya başlandı. İşte bekçi olmak isteyen adaylar için şartlar ve il il kontenjan sayıları...

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle için bekçi alımı yapacak. Buna göre 81 ile erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bildirilirken, bekçilik başvuru şartları da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, KPSS şartı olmaksızın en az lise ve dengi okul mezunu 81 ile 3.250 erkek bekçi alımı yapılacak.

Bekçi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceği bildirildi. Bekçi alımı şartları için de detaylı açıklama yapan EGM, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edileceğini belirtti. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesinin altı çizildi.

BEKÇİ OLABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak
kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve
öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş
olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir
fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm
bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

KPSS şartı yok, maaşları 8000 lirayı buluyor 81 ilde başvurular başladı...

BAŞVURU TARİHİ

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 28.04.2022 - 13.05.2022 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş ile, ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHİ

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak. Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecek. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

YAPILACAK SINAVLAR

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”
konularından oluşacak. 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınacak. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava
tabi tutulacak. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacak. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek. Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecek.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak.

Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

İL İL KONTENJANLAR

KPSS şartı yok, maaşları 8000 lirayı buluyor 81 ilde başvurular başladı...

KPSS şartı yok, maaşları 8000 lirayı buluyor 81 ilde başvurular başladı...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ