Geri Dön

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS’den en az 75 puanla 144 memur alacak! İşte başvuru şartları!

Konya Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Mühendis, memur ve tekniker kadrolarında personel alımı yapılacak. Başvurular 19 – 23 Aralık tarihlerinde şahsen yapılacak. Başvuru şartları ve sınav tarihi belli oldu. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları!

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS’den en az 75 puanla 144 memur alacak! İşte başvuru şartları!

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, mühendis, memur ve tekniker kadrolarında sınavla personel alınacak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No: 14 Meram/KONYA) adresine başvuru yapabilecekler. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabilecekler.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

- İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN