Geri Dön
Personel AlımıJandarma Genel Komutanlığı 20 ilde 104 sözleşmeli personel alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı 20 ilde 104 sözleşmeli personel alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı sivil personel alacak! İlan yayınlandı! İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson ve hizmetli kadrolarında 104 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 13 Şubat'ta sona erecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Jandarma personel temin başvuru ekranı!

Jandarma Genel Komutanlığı 20 ilde 104 sözleşmeli personel alacak!

Jandarma sivil personel alımı 2022 ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla, 20 ilde veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson ve hizmetli kadrolarında sözleşmeli personel alacak. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Jandarma personel temin başvuru ekranı!

Jandarma Genel Komutanlığında "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 104 sözleşmeli personel temin edilecek. Başvurular 28 Ocak – 13 Şubat 2022 tarihleri arasında
internet ortamında alınacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde başlayarak, 13 Şubat 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN 

JANDARMA SİVİL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı 20 ilde 104 sözleşmeli personel alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 20 ilde 104 sözleşmeli personel alacak

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temin edilecek açıktan devlet memur adaylarına ait tüm unvanlar için başvuruya esas alınarak yapılacak (İstenilen öğrenim durumuna göre 2020 KPSS sınav puanı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak. Duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacak. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecek.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN