Gazete Vatan Logo

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı ilanı yayınlandı! Antrenör alımı yapılacak! KPSS’den en az 50 puan almak yetiyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alacak. Yayımlanan ilana göre, 685 sözleşmeli antrenör alınacak. Bakanlığın, taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilecek antrenör alımı için KPSS’den en az 50 puan almış olmak ve antrenörlük belgesine sahip olmak gerekiyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımı şartları ne? GSB antrenör alımı ilanı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı ilanı yayınlandı! Antrenör alımı yapılacak! KPSS’den en az 50 puan almak yetiyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurdu! Taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine sözleşmeli 685 antrenör alınacak. Alımlarda 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınacak ve adaylarda  KPSS’den en az 50 puan almış olma şartı aranacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

GSB personel alımı şartları ne?

İlanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Haberin Devamı

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

- Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Haberin Devamı

- Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.