Geri Dön

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Gaziantep Üniversitesi duyurdu! Sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilan göre, üniversiteye hemşire, destek personeli ve büro personeli alımı yapılacak. Başvurular 20 Haziran’da sona erecek. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Gaziantep Üniversitesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 4/B sözleşmeli personel alınacak. Alım yapılacak kadrolar açıklandı. Başvurular 6 – 20 Haziran tarihleri arasında alınacak. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (6 – 20 Haziran) Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülükl erine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

- 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

İSTENİLEN BELGELER

1) KPSS Sonuç Belgesi

2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)

3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6) Askerlik durum belgesi

 İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN