Geri Dön
Personel AlımıEskişehir Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu 77 sözleşmeli personel alacak!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu 77 sözleşmeli personel alacak!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilana göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az lise mezunu sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 8 Aralık’ta sona erecek. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu 77 sözleşmeli personel alacak!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi en haz lise mezunu sözleşmeli personel alacak. İlan Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı iş ilanları sitesinde yayınlandı. İlana göre, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın destek personeli kadrosunda sözleşmeli personel alınacak. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 8 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacak. Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.     

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.        

B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

C- Askerlik Durumu itibariyle;

1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

   2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

   3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atamaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin sağlık raporu istenecektir).

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

3- 2020 KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler