Geri Dön
Personel AlımıErciyes Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel alacak! İşte personel alımı başvuru şartları!

Erciyes Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel alacak! İşte personel alımı başvuru şartları!

Erciyes Üniversitesi duyurdu! Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere en az ortaöğretim mezunu 33 sözleşmeli personel alacak. İlana göre, hemşire, sağlık teknikeri, uçak bakım makinisti ve uçuş teknisyeni alacak. Peki, Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

Erciyes Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel alacak! İşte personel alımı başvuru şartları!

Erciyes Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak. Yayımlanan ilana göre, üniversite 22 hemşire, 9 sağlık teknikeri, 1 uçak bakım makinisti ve 1 uçuş teknisyeni alacak. İlana başvurular, 5 Temmuz’da sona erecek. Peki, Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 21 Haziran 2022-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtilidi:

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmüne uygun olması.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

- Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

- H01 – H02– ST01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST02 Nitelik Kodlu pozisyon Veteriner Fakültesinde, ST03 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Diş Hekimliği Fakültesinde, UB01 ve UT01 Nitelik Kodlu pozisyonlar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde görevlendirilecektir.

- İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)

- H01 (Hemşire/Lisans) -H02 (Hemşire/Ortaöğretim) -ST01 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) -ST02 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) - ST03 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri) Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat edecek adaylarda 21.06.2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (21.06.1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek UB01 Uçak Bakım Makinisti ve UT01 Uçuş Teknisyeni pozisyonları için müracaat edecek adaylarda 21.06.2022 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (21.06.1982 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN