Geri Dön
Personel AlımıÇukurova Üniversitesi 139 sürekli işçi ve sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Çukurova Üniversitesi 139 sürekli işçi ve sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Çukurova Üniversitesi duyurdu! 40 sürekli işçi ve 99 sürekli sözleşmeli personel alacak! İlanlar yayınlandı. Sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Sözleşmeli personel alımına ise üniversitenin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Peki, Çukurova Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları ne? Çukurova Üniversitesi hastanesi personel alımı şartları ve başvuru ekranı!

Çukurova Üniversitesi 139 sürekli işçi ve sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Çukurova Üniversitesi personel alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre, İŞKUR üzerinden sürekli işçi ve üniversite hastanesine de sözleşmeli personel alınacak. Peki, Çukurova Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları ne? Çukurova Üniversitesi hastanesi personel alımı şartları ve başvuru ekranı!

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları taşıyan adayların, 20 Temmuz 2022 – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek adayolarak kura çekimi sonucu belirlenecek. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Saat: 10:00’da Üniversite tarafından görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacak. Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitenin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak izleyebilecek. İşkur tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru Şartları

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkvatandaşı olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bileDevletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmayakarşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

- Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birdenfazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

- Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- 3 adet vesikalık fotoğraf

- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

- Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

- Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

- Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)

- Sürücü Belgesi Fotokopisi

- Deneyim istenilen meslekler için ilgili tecrübe belgesi ve SGK Hizmet Dökümü

- Ustalık veya Kalfalık Belgesi istenilen meslekler için ilgili belge

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çukurova Üniversitesi, hemşire, biyolog, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, sağlık personeli, temizlik, şoför, inşaat destek personeli, yemekhane servis elemanı, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Başvurular www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. *Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuruyapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacak.

Genel Şartlar

İlanda adaylarda belirtilen şartlar şu şekilde:

- Başvuracak adaylarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

- Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. *Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

- GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bupozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN