Geri Dön

Atatürk Üniversitesi 121 sözleşmeli sağlık personeli alacak! İşte başvuru şartları!

Atatürk Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, lise, ön lisans ve lisans mezunu 121 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 3 Aralık'ta sona erecek. Peki, Atatürk Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

Atatürk Üniversitesi 121 sözleşmeli sağlık personeli alacak! İşte başvuru şartları!

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması ile 121 sözleşmeli personel alacak. Peki, Atatürk Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

Atatürk Üniversitesi hemşire, eczacı, psikolog, anestezi teknikeri, fizyoterapi teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikeri kadrolarında 121 sözleşmeli personel alacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren (19 Kasım 2021) 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapacaklar. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ve internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER


1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2- Başvuru Formu
3- Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
4- Askerlik Durum Belgesi
5- 1 Adet Fotoğraf
6- Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)
7- SGK Hizmet Dökümü karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı

GENEL ŞARTLAR

Atatürk Üniversitesi personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41.maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

7- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi.

8- İlanda bulunamayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN