Geri Dön
Personel AlımıAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, büro personeli, mühendis, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik destek personeli alınacak. Peki, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne büro personeli, mühendis, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik destek personeli alınacak. Peki, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından
başvuruların tamamlanması gerekiyor. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu başvuracaklar için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kiloyu gösterir belge ile belgelemek (Erkek aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok olmamak. Kadın aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 162 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 54 kg az, 73 kg çok olmamak )

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

8. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10. Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN