Geri Dön

Afyon Kocatepe Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu 47 sözleşmeli personel alacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Yayımlanan ilana göre, üniversiteye, büro personeli, diyetisyen, eczacı, veteriner hekim, tekniker, teknisyen, şoför, kaloriferci, temizlik personeli, bahçe bakımı, onarım ve insaat işçisi ile koruma ve güvenlik görevlisi alnacak. Peki, Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı şartları!

Afyon Kocatepe Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu 47 sözleşmeli personel alacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak. Yayımlanan ilana göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla, ortaöğretim mezunu personel alacak. Peki, Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı şartları...

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı 1 Haziran gününü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen ve posta/kargo yolu ile başvuru yapılabilecek. 4-B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının aşağıda adresi belirtilen web sayfasında ki formlar kısmından temin edilecek. Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır.

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

3- Başvuracak adaylarda ilgili 2020 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir)

2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

3) a- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı )

 b- Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

 c- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

6) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

7) Kaynakçılık kadrosuna müracaat edecekler için, ilgili bölüm mezunu değil ise MEB onaylı kaynakçılık belgesi fotokopisi.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN