Geri Dön

Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS'den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli mühendis alacak. Başvuru yapacak adayların 2020 KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte mühendis alımı başvuru şartları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS'den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü teşkilatında istihdam edilmek üzere mühendis alınacak. Başvurular 13 Ağustos'ta başlıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 13 - 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular 22 Ağustos 2021 tarihinde 23:59:59’da

sona erecek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları

gerekiyor:

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atanması için istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2- Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3- Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4- 2020 Yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

5- Adayların 3 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSSden en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak