Geri Dön

Gümrük muayene memuru maaşı ne kadar? Gümrük muayene memuru ne iş yapar?

Kamu personel alımı ilanlarında dönem dönem gümrük muayene memuru alımı ilanları yayınlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlara pek çok kişi ilgi gösteriyor. Gümrük Muayene Memurunun görevi, sorumlulukları ve maaşı da sıklıkla merak ediliyor. Peki, Gümrük muayene memuru maaşı ne kadar? Gümrük muayene memuru ne iş yapar? Gümrük muayene memuru nasıl olunur? İşte gümrük muayene memuru maaşı ve aldıkları eğitimler…

Gümrük muayene memuru maaşı ne kadar? Gümrük muayene memuru ne iş yapar?

Kamuya personel alımlarında sıklıkla karşımıza çıkan gümrük muayene memuru alımı ilanları son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Memur olmak isteyenler tarafından dikkatle takip edilen meslek kollarından biri olan gümrük muayene memuru kadrosu için zaman zaman Ticaret Bakanlığı tarafından ilanlar yayınlanıyor.

Pek çok kişi de Gümrük muayene memuru maaşlarını, görev ve sorumluluklarını merak ediyor.

GÜMRÜK MUAYENE MEMURU MAAŞI NE KADAR?

Gümrük muayene memuru kıdeme göre, en az 9 bin 100 TL, en yüksek de 12 bin olarak biliniyor.

GÜMRÜK MUAYENE MEMURU NE İŞ YAPAR?

Gümrük Muayene Memurunun görevi “Gümrük Kontrolü” tanımı içerisinde sayılmıştır. Gümrük Muayene Memurunun görevleri şunlardır:

– Öncelikle, beyan edilen ithal ve/veya ihraç işlemine tabi eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP) tespit etme ve ithal ve/veya ihraç edilecek eşya ile beyan edilen eşyanın aynı olup olmadığını tespit etme,

– İthal ve/veya ihraç işlemine tabi eşyanın ilgili mevzuatı gereği, yasaklama veya kısıtlamaya tabi olup olmadığı; standardizasyon, gözetim, kota veya damping tebliğleri ve tarife kontenjanı kapsamında olup olmadığı hususları; eşyanın tercihli/tercihsiz menşei, kıymeti, ve satış birimine göre miktarı gibi beyanname bilgilerini kontrol etme ve bunların doğruluğunu tespit etme,

– Yine ithal ve/veya ihraç işlemine tabi eşyanın gümrük ve/veya dış ticaret mevzuat hükümleri gereği aranması gereken belgelere sahip olup olmadığı, ibraz edilenlerin geçerliliğinin kontrolü ile yürürlükteki vergi ve/veya fon mevzuatı uyarınca tahakkuku (vergi hesaplaması) yapma,

– Yolcularla ilgili gümrük, kambiyo ve dış ticaret mevzuatı uyarınca yolcu ve yolcu beraberi gelen ve/veya giden eşyanın giriş veya çıkış işlemini yapma,

– 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince kaçak olarak yakalanan eşyaların Gümrük Tarifesi, Kıymeti ve İthalat ve/veya İhracat Rejimleri uyarınca “Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası” düzenleme.

Gümrük Muayene Memurunun görevleri arasında yer almaktadır.

Gümrük ve Ticaret bakanlığı, 640 sayılı KHK’de sayılan görevleri; “merkez teşkilatında” ana hizmet birimi; olan Genel Müdürlüklerde her biri ayrı Daire Başkanlığı aracılığıyla yerine getirirken; yine aynı görevleri, “taşra teşkilatında” Gümrük Muayene Memuru aracılığıyla yerine getirmektedir.

GÜMRÜK MUAYENE MEMURU NASIL OLUNUR?

Gümrük Muayene Memuru, gerek 485 sayılı KHK’de ve gerekse 657 sayılı Kanunda kariyer meslek olarak yer almamasına karşın; göreve başladıktan sonra 6 aylık bir süre ile 32 dersten 492 saati bulan teorik eğitime, akabinde 6 ay ila 1 yıl arasında değişen bir sürede staja tabi olmakta ve staj sonrası mesleki yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Söz konusu sınavda başarılı olurlarsa muayene memuru olarak atamaları yapılıyor. Gümrük Müdürlüğünde, her muayene memurunun kendi adına havi kaşesi (mühürü) mevcut olup, “Muayene Memuru” unvanı olmayan herhangi bir kişiye veya muayene memuru eğitimi almamış herhangi bir memura, Bakanlıkça idari yetki kullanılarak görevlendirme ve/veya atama ile muayene memurluğu görevi yaptırılamamasına karşın, görev yapmakta olan bir muayene memuruna, Gümrük Müdürlüğü görevi yaptırılabilmektedir. Bu durumun tek sebebi; Muayene Memurluğunun kendine özgü uzmanlık gerektiren bir meslek olması ve sorumluluğunun ağır olması gerçeği ile izah edilebilir.

Gümrük Muayene Memurluğu için en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına girmek ve istenen puanı almak gerekiyor.