Geri Dön

Lojmandaki eylemleri yüzünden çalışanlar işten çıkarılabilir mi?

Çalışanlar, iş yerleri ya da çalıştıkları kurum tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanların statüsünü merak ediyor. Lojmanda yaşananların iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olup olmayacağını öğrenmek isteyen çalışanlar, lojman iş yeri sayılır mı sorusuna cevap arıyor?

Lojmandaki eylemleri yüzünden çalışanlar işten çıkarılabilir mi?

Hem devle hem de özel sektör çalışanlarına lojman tahsis edilebiliyor. Peki çalışanların kendilerine ücretsiz olarak verilen bu evlerdeki davranışları iş hayatlarını tehlikeye sokabilir mi?

Kendisine çalıştığı kurum tarafından verilen lojmanda alkol kullanarak bunu sosyal medyada paylaşan çalışanın işveren tarafından tazminatsız olarak işten kovulması üzerine açtığı dava Yargıtay’da karara bağlandı. İşveren bu durumu iş yeri sınırları içerisinde almak olarak değerlendirip çalışanının iş sözleşmesini feshetse de karar Yargıtay’dan döndü.

YARGITAY KARAR VERDİ: LOJMAN İŞ YERİ SAYILMAZ!

Yargıtay aldığı kararda lojmanın iş yeri sayılmayacağına hükmetti. Böylece lojmanda yapılan eylemlerden dolayı çalışanlar suçlanamayacak.

Kararda, davacının özel hayatının geçtiği konutun işyerine yakın olmasının konutu, işyeri yapmayacağı ve yaşanan bu durumun “Özel hayatın gizliliği” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, davacı antrenörün işe iadesine de hükmetti. Yargıtay’ın örnek kararı ışığında mesai saati dışında lojmanda alkol almak işten kovulma gerekçesi yapılamayacak.