Geri Dön
Çalışan HaklarıKamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamuda çalışan yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor. Tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri açıklandı. Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. 2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bayram öncesi müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre tediye ödemelerinin ilki bayram öncesi 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

ermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.


Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK? HANGİ VERGİLER KESİLİYOR?
Tediye ödemesi brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevzuatta belirtilene göre; işçinin ek mesaisi, çocuk zammı, evliliği, ayni yardım ve tatil ücretleri itibara alınmıyor. Brüt maaş üzerinden kesilen vergilerden sonra ücret yatırılıyor.
SGK primine tabi olduğu için yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılır. Aynı zamanda tediye ödemesinde damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra ortaya çıkan rakam işçilerin hesabına aktarılıyor.
Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ÖDEMESİ ALMIYOR
Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor. Ödeme yapılmamasının sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi zorunluluğunun olmaması. Belediye işçileri de bu ödemeden yararlanmak için talepte bulunuyorlar.