Gazete Vatan Logo

İşçi, işveren ve esnafa güzel haber! Yüzde 70 iş garantisi var, katılana günlük 114.51 lira...

İş arayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişme! İşçi, işveren ve esnafa güzel haber. İŞKUR resmen duyurdu, kurallar tamamen değişti. Katılımcılara, günlük 114. 51 TL cep harçlığı ödeniyor, en az yüzde 70 istihdam garantisi var. Personel sayısı da 5 kişiye çıkartıldı. Türkiye İş Kurumu, işletmelerde düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında kurallar yeniden düzenlendi. Kurs ve programlara katılanların en az yüzde 50’sini istihdam etme şartı yüzde 70’e yükseltildi. İstihdam süreleri de artırıldı. Meslek öğrenmek isteyenler, kurs veya programlara 2’şer defa katılabilecekler.

İşçi, işveren ve esnafa güzel haber! Yüzde 70 iş garantisi var, katılana günlük 114.51 lira...

Türkiye İş Kurumu’nca işletmelerde düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında kurallar değişti. Kurs ve eğitim programına katılacak kişilerin en az yüzde 70’ini istihdam etme yükümlülüğü getirilirken, zorunlu istihdam süresi de artırıldı. 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve çalışma hayatına yeni adım atacak gençler ile işsizlerin işbaşında öğrenerek meslek sahibi olmalarını sağlamak için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyor. Söz konusu kurs ve programların bazı işletmelerce ucuz istihdam yolu olarak görüldüğüne ilişkin suiistimal iddiaları vardı. İŞKUR bu amaçla Aktif İşgücü Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliğe gitti.

Mesleği eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenleyecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye çıkartıldı. Kurs ve programlara katılanların en az yüzde 50’sini istihdam etme şartı yüzde 70’e yükseltildi. İstihdam süreleri de artırıldı.

ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KONTENJAN

Haberin Devamı

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları ile kurs düzenlenebilecek.

Tüm kurslarda en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecekler. Sigortalı işçi sayısı 5 – 9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak. Sigortalı sayısı 10 – 49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam işçi sayısının yüzde 50’sine kadar sayıda kursiyer ile kurs düzenleyebilecek.

Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecekler. Daha önce kurs süresinin 2 katı süreyle istihdam zorunluluğu bulunuyordu.

İŞBAŞI PROGRAM SÜRESİNİN ÜÇ KATI SÜREYLE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Haberin Devamı

İşbaşı eğitim programları sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek. Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde program düzenlenemeyecek.

İşbaşı eğitim programı düzenleyecek işletmede aranan asgari sigortalı çalışan sayısı 2’den 5’e çıkartıldı. Tüm işbaşı eğitim programlarında en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Daha önce program süresinin 2 katı olan asgari istihdam süresi 3 katına çıkartıldı.

İşletmeler, son 6 ayda çalıştırdıkları ortalama işçi sayısının yüzde 30’u oranında işçi için işbaşı eğitim programı düzenleyebilecekler.

Program süreleri, sektör, meslek veya işyeri bazında İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Yapılan değişiklik ile kurs veya programa katılanların 3 aylık ücreti İŞKUR tarafından karşılanırken, işveren de en az 9 ay süreyle istihdam edecek.

BİRDEN FAZLA KURS VEYA PROGRAMA KATILMAK MÜMKÜN

Meslek öğrenmek isteyenler kurs veya programlara 2’şer defa katılabilecekler. Ancak, toplam sayı 3’ü aşamayacak. Çalışanların mesleki eğitimi hariç olmak üzere daha önce bir kurs veya programa katılanlar için dokuz ay bekleme süresi uygulanacak.

Haberin Devamı

KATILIMCILARA HARÇLIK ÖDENİYOR

Mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 65.44 TL, sanayi sektöründeki kurslara katılanlara 106.34 TL, uçak bakım teknisyeni kurslarına katılanlara da günlük 114.51 TL cep harçlığı ödeniyor.

İşbaşı eğitim programına katılan, iş arayan statüsündeki katılımcılar için günlük 163,59 TL, öğrenciler için 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 81,80 TL ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük 179,95 TL cep harçlığı veriliyor.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI UNUTULMASIN

İŞKUR’un işsizlerin meslek ve iş sahibi olabilmeleri, işverenin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için düzenlediği söz konusu aktif işgücü programlarının başarıya ulaşmasında iş ve meslek danışmanları önemli rol oynuyor. İş arayan işsiz, işçi arayan işletme, kariyer planlaması ve meslek seçimi yapmak isteyen öğrenciler iş ve meslek danışmanlarına başvuruyor. Tam anlamıyla işgücü piyasasının merkezinde görev yapıyorlar.

Haberin Devamı

İlk defa 2012 yılında İŞKUR’a sözleşmeli olarak 3000 iş ve meslek danışmanı alındı. Bir yıl sonra bunlara, “isterseniz kadroya geçebilirsiniz” denildi. Üç bin kişiden yaklaşık 2 bin 800’ü kadroya geçti, ancak kadroya karşılık ücretlerinde 3’te 1 oranında azalma oldu.

İŞKUR’da şu an toplam 4800 iş ve meslek danışmanı görev yapıyor. Sonradan sözleşmeli başlayanlar için yeniden kadro verilmesi gündemde. Kadroya geçtiklerinde uğrayacakları gelir kaybını ancak 9 yıl kadrolu çalıştıktan sonra telafi edebilecekler.

İŞKUR yasasında olan ama hiç kullanılmayan il istihdam uzmanlığı kadrosu bulunuyor. İl istihdam uzmanlığı bir anlamda İŞKUR taşra teşkilatının kariyer mesleği anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda daha önce taşra teşkilatında gelir idaresi uzmanlığı için yapıldığı gibi İŞKUR’da da mesleki yarışma sınavı ile iş ve meslek danışmanlığından, özlük hakları daha iyi olan il istihdam uzmanlığına geçiş imkânı sağlanabilir.

İş ve meslek uzmanlarının daha etkin kullanımı için de adımlar atılabilir. Devlet ile işletmeler arasında köprü vazifesi gören bu uzmanlar şu an sadece İŞKUR’un teşvik ve programları hakkında işletmeleri bilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB başta olmak üzere diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak bu kurumların sorumluluğundaki vergi, prim ve diğer yatırım teşviklerinin işletmelere anlatılmasında da görevlendirilebilirler. Böylece işletmelerin çok büyük ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmeti yerine getirilmiş olur.