Geri Dön

İş yerinde sigara içmek tazminatsız işten kovulma sebebi midir?

Çalışanlar, iş yerlerindeki yasaklara uyulmadığı takdirde bunun iş sözleşmelerine nasıl yansıyacağını merak ederken, yasak olmasına rağmen iş yerinde sigara içmenin ne gibi yaptırımları olduğunu da öğrenmek istiyor. İşte iş yerinde sigara içmenin tazminatsız işten kovulmaya sebep olup olmayacağı sorusunun cevabı...

İş yerinde sigara içmek tazminatsız işten kovulma sebebi midir?

İş yerinde sigara içmek yasaklanmışsa, bu konuda ısrarcı olan çalışanın durumu ne olur? İşveren tarafından haklı nedenle iş sözleşmesi feshedilip tazminatsız işten çıkarılabilir mi? İşte detaylar...

TAZMİNATSIZ İŞTEN KOVULABİLİR!

Bu konudaki Yargıtay kararları olayı iş güvenliği açısından ele almıştır. Yargıtay
7. Hukuk Dairesi Esas No:2015/4672 Karar No:2015/7580 Karar Tarihi:28.04.2015 ile iş yerinde sigara içen işçinin iş sözleşmesini fesheden işvereni haklı bulmuş ve bunu haklı nedenlerle fesih olarak kabul edip işçinin kıdem ve ihbar tazminatları alamamasını onaylamıştır. Dava konusu iş yerinin bir kağıt fabrikası olması ve yangına elverişli olduğu gerekçesiyle işverenin iddiası geçerli kabul edilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ BİR ETKEN

Şirkete ait fabrikanın kağıt/karton üretimi yapan bir fabrika olarak, dünyada yangın riski en yüksek olan fabrikalar arasında bulunduğunu; meydana gelecek en küçük bir yangının söndürülmesinin çok güç olacağı ve işyerinde çalışan yüzlerce kişi ve çevre fabrikaların da yanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu; fabrika içine sigara, çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerin sokulmasının yasak olduğu gerekçesiyle işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi bendine uyduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiştir.

TUVALETTE SİGARA İÇMEK İŞİNİZİ KAYBETMENİZE SEBEP OLABİLİR

Başka bir örnekte ise iş yeri tuvaletinde sigara içen işçinin işten çıkarılması haklı nedenlerle değil ancak geçerli fesih kabul edilmiş, iş sözleşmesinin feshi geçerli bulunurken ihbar ve kıdem tazminatlarının işçiye ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2013/10378 Karar No. 2015/7303 ve 18.2.2015 tarihli kararda, olayın iş güvenliği ile ilgili bir tehlike oluşturmaması sebebiyle tazminatsız işten kovulmanın mümkün olamayacağı ama işçiyi işten çıkarmak için geçerli sebep olduğu açıklanmıştır.

Yani iş yerinde sigara içmek işinizi kaybetmenize sebep olabilir ancak kıdem ve ihbar tazminatı alıp alamayacağınızı iş güvenliği unsurları belirler.