Geri Dön

İş görüşmesinde yalan söyleyen çalışan tazminatsız işten kovulabilir mi?

Çalışanlar, iş görüşmesi sırasında kendilerinde olduğunu belirttikleri vasıflarla ilgili olarak doğruyu söylemedikleri takdirde, ne gibi yaptırımlara uğrayacaklarını merak ediyor. İş görüşmesi esnasında söylenenler ne kadar bağlayıcıdır, yapılacak işe uygun vasıflara sahip olmadığı halde kendini farklı tanıtan işçi, işverenin haklı nedenle derhal feshi hakkıyla tazminatsız olarak işten çıkarılabilir mi? İşte detaylar...

İş görüşmesinde yalan söyleyen çalışan tazminatsız işten kovulabilir mi?

İşçi, iş sözleşmesi yapılmadan önce farklı beyanda bulunduğu halde aslında işveren tarafından aranılan vasıflara sahip değilse ne olur? İş görüşmesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan işçi için işverenin ne gibi hakları vardır? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İŞ GÖRÜŞMESİNDE YALAN SÖYLEMEK İŞTEN KOVULMA SEBEBİ MİDİR?

İş Kanunu, bazı durumlarda işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımıştır. Bunlardan birisi de "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlığı altında sıralanan hallerdir. Bu maddenin 1. bendi, işverenin tazminatsız olarak işçiyi derhal işten çıkarabileceği haller arasına şunu da saymaktadır: "İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması."