Geri Dön
EmekliEmeklilik ile ilgili flaş dilekçe detayı! Geç kalanın emekli maaşı bağlanmıyor

Emeklilik ile ilgili flaş dilekçe detayı! Geç kalanın emekli maaşı bağlanmıyor

Emekli aylığı ile ilgili flaş detay. Emekli olduktan sonra aylık bağlanması için emeklilik dilekçesi verilmesi gerekiyor. Fakat dilekçeyi verme tarihine dikkat edilmediği taktirde emekli aylığı bir ay geç bağlanıyor. Eğer emekliliğe hak kazanılan tarihin ayın son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline rastlaması halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar doğrudan SGK’ya başvurmanız ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT ALO Post veya PTT kargo ile talepte bulunulduğunda hiçbir hak kaybı olmuyor. İşte emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiren dilekçe detayı...

Emeklilik ile ilgili flaş dilekçe detayı! Geç kalanın emekli maaşı bağlanmıyor

İşyerinin başka bir işverene devri halinde iş sözleşmesinden doğan tüm hak ve borçlar yeni işverene geçer. İşçinin eski ve yeni işverende geçen hizmetlerinin karşılığı kıdem tazminatı hakkı kaybolmaz. Yeni işveren, işçinin yazılı rızası olmadan ücrette indirim veya çalışma koşullarında değişiklik yapamaz.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik, kıdem tazminatı ile ilgili sorulara yanıt verdi:

İŞYERİ DEVRİNDE ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAYBOLUR MU?

Çalıştığım şirket el değiştirdi. Yeni işveren şirketin adını değiştirdikten sonra çalışan herkesi (22) koduyla işten çıkartıp, yeniden işe girişlerini yaptı. Ancak, daha önce görevi ne olursa olsun herkes beden işçisi olarak işe alındı. Bu işlemler yapılırken tazminat ödenmedi, herhangi bir evrak verilmedi veya imzalatılmadı. Kıdem tazminatı veya diğer haklarımızda bir kayıp olur mu? Yarın tazminatımızı hak edip alıp çıkmak istediğimizde yeni işveren ödememe yoluna başvurabilir mi? (İsmi saklı)

İşyerinin başka bir işverene devri halinde işçinin kıdem tazminatı, önceki ve sonraki işverende geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesine göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü başka bir işverene devredildiğinde, devir tarihindeki iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçer. Buna göre, devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu olur.

Devreden veya devralan işveren, devirden dolayı iş sözleşmesini feshedemez. İşyerinin devri işçi açısından da haklı fesih sebebi oluşturmaz.

İşyerini devralan işveren, işçinin yazılı rızası olmadan çalışma koşullarında hiçbir değişiklik yapamaz, ücreti indiremez.

Kanunun 22. maddesi uyarınca, işverenin iş sözleşmesiyle iş sözleşmesinin eki niteliğindeki iç yönetmelik ya da işyeri uygulamalarıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapabilmesi için önce durumu işçiye yazılı olarak bildirmesi gerekir. İşçi, işverence yapılan bildirimi 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul etmezse, değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşveren, değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ya da fesih için başka bir geçerli neden olduğunu yazılı olarak açıklamak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenir. İşyerinde en az 30 işçi çalışıyorsa işçi işe iade davası açabilir.

Devralan işveren rızanız olmadan ücrette indirim yaptı ise sizin açınızdan haklı fesih sebebi ortaya çıkar. İş akdini bu gerekçe ile feshettiğinizde kıdem tazminatını alabilirsiniz.

İşletme iflas etmediği müddetçe işyerinin devrinden dolayı kıdem tazminatı haklarınızda bir kaybınız söz konusu olmaz.

PANDEMİDE PRİMLERİN YATIRILMAMASI İŞSİZLİK MAAŞI ALMAYI ENGELLER Mİ?

Pandemi döneminde nakdi ücret desteği almıştım. Şu an 298 prim günüm bulunuyor. Pandemide SGK primlerinin yatırılmaması, işsizlik maaşı almama engel teşkil eder mi? (Tolga G.)

Pandemi döneminde gerek kısa çalışma ödeneği (KÇÖ), gerekse ücretsiz izin dolayısıyla nakdi ücret desteği alınan günlerde iş sözleşmesi askıya alındı. İş sözleşmesinin askıya alındığı günlerde sosyal güvenlik primleri ödenmedi.

İşsizlik ödeneği alabilmek için, başvuru yapılan tarihten geriye doğru son üç yılda en az 600 gün prim bulunması gerekir. Nakdi ücret desteği alınan günler çalışılmamış sayıldığından 600 gün hesabında dikkate alınmaz. Başka bir ifadeyle, pandemide sosyal güvenlik primlerinin yatırılmamış olması nedeniyle prim günlerinin eksik kalması, işsizlik maaşı almaya engel teşkil eder.

EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA TARİHİ AYIN SON GÜNÜ HAFTA TATİLİNE DENK GELİRSE DİLEKÇE NE ZAMAN VERİLMELİ?

30.07.1970 doğumluyum. Emeklilik hakkımı 30.07.2022 tarihinde kazanıyorum. Ancak, bu tarih cumartesi gününe denk geliyor. Ben şimdi 29.07.2022 Cuma günü SGK’ya başvuru yapsam kabul edilir mi? Yoksa ağustos ayı başında veya sonunda mı başvurmalıyım? (Hamit G.)

Emekli aylığı, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi izleyen ayın 1’inden geçerli olmak üzere bağlanır. Emekliliğe hak kazanma tarihiniz 30 Temmuz yerine daha önceki herhangi bir tarih olsaydı, 29 Temmuz Cuma gününe kadar dilekçe verdiğinizde 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere aylık bağlanırdı.

Ancak, sizinki gibi emekliliğe hak kazanılan tarihin ayın son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline rastlaması halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar doğrudan SGK’ya başvurduğunuzda ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT ALO Post veya PTT kargo ile talepte bulunduğunuzda hiçbir hak kaybınız olmaz, 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere aylığınız bağlanır.

Emeklilik dilekçesini 1 Ağustos Pazartesi yerine ay içinde daha sonraki bir günde verirseniz emekli aylığınız bu kez 1 Eylül’den geçerli olarak bağlanır. Emekli aylığında bir aylık kayıp yaşamamak için 1 Ağustos Pazartesi günü dilekçenizi vermelisiniz.

EMEKLİLİKTE BORÇLANMA SÜRELERİ SON 7 YIL HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?

1965 doğumluyum. 1986-1989 yılları arasında yaklaşık 500 gün SSK primim mevcut.

İşten ayrıldıktan sonra iki çocuğum oldu. İsteğe bağlı BAĞ-KUR primi öderken doğum borçlanması olan 1440 günü ödedim. İsteğe bağlı sigorta primi ödemeye devam ediyorum. Şu an itibarıyla 500 gün SSK, 500 gün isteğe bağlı BAĞ-KUR primi, 1440 gün 4B doğum borçlanması olmak üzere 2440 prim günüm bulunuyor. 3600 günle SSK statüsünde emekli olmak istiyorum. Cevabını aradığım sorular şöyle:

1–Doğum borçlanmamı iptal edip 4A’ya geçirmem gerekir mi?

2–SSK’dan emekli olabilmek için son 3.5 yıl 4A statüsünde mi çalışmalıyım?

3–4A’dan emekli olabilmek için çalışmamın yüzde kaçı 4A’da olmalıdır?

3600 ile emekli olabilmem için bana en kolay yolu söyler misiniz? (N.T.)

Sigortalı çalışmaya 2008 yılından önce başlayıp birden fazla statüde çalışması bulunanların hangi statüde emekli olacağı, son yedi yıllık fiili hizmet süresinin en çok hangi statüde geçtiğine göre belirlenir. Fiili hizmet süresinden, prim ödenen günler anlaşılmalıdır. Yani, son 2520 prim gününde en fazla hangi statüde prim yatırılmışsa o statüden emekli olursunuz.

Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmaları, borçlanmanın yapıldığı tarihteki statüde veya en son çalışılan statüye sayılır. Ancak, hizmet borçlanması hangi yıl için yapılmışsa o tarihteki çalışma günü olarak kabul edilir. Doğum borçlanmasını iptal edip SSK’ya geçirmeniz gerekmez. Sizin zaten 3600 günü doldurmanıza 1160 gün bulunuyor. SSK’dan emekli olabilmeniz için isteğe bağlı sigorta primi ödemeye son verip 1261 gün 4/1-a’lı olarak çalışmanız gerekir. Sizin için en kolay yol budur.

Prim gününüzü tamamladığınızda 58 yaşını da doldurmuş olacağınızdan hemen emekli olabilirsiniz.