Geri Dön

Bayram tatilinde çalışan herkesi kapsıyor! Hesap belli oldu, iki kat zamlı ödeme...

Bayram tatilinde çalışan herkesi kapsıyor. Bayramda çalışanların ne kadar fazla mesai ücreti alacağı merak ediliyor. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. Peki bayramda çalışanlar günlük kaç lira fazla mesai ücreti alacak? Bayram tatilini çalışarak geçirenler iki kat zamlı ücret alıyor. Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.

Bayram tatilinde çalışan herkesi kapsıyor! Hesap belli oldu, iki kat zamlı ödeme...

İşveren, Ramazan Bayramı'nda çalışmak zorunda olan işçilere o günlerin ücretini zamlı ödemek zorunda. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak olanlar, çalıştıkları her gün için iki katı ücret alacak.

Ramazan ayının artık son günlerine giriyoruz. Önümüzdeki pazar günü arife, pazartesi günü ise bayram. Bu yıl bayramın çarşamba günü sona ermesi nedeniyle çalışanların önemli bir bölümü iki günlük yıllık izinle tatili birleştirmek istiyor. Bu şekilde bayram tatili 9 güne uzayabiliyor. İşçiler bayram sonrası için yıllık izinlerini alabilirlerse yol avansı da talep edebilirler. Diğer yandan bayramda çalışmak durumunda kalan işçiler de olacak. Bayramda çalışmak zorunda olan işçilere ödenecek ücretin zamlı olması gerekiyor. Arife gününde çalışacak işçilerin ücretinin hesabı ise biraz farklı.

FAZLA MESAİ ALACAK

Ramazan Bayramı, arife günü 13:00'ten itibaren başladığından işçinin arife günü 13:00'ten sonra çalıştırılmaması, çalıştırılması halinde ilave ücret ödenmesi gerekir. Arife günü saat 13:00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır. Dolayısıyla arife günü öğleden sonra çalışacak her işçi çalıştığı her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekir. Arife günü öğleden sonra dışında bazı işyerlerinde bayramda da çalışılması söz konusu olabilir. Bu durumda işçilere arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler çalıştıkları her gün için bir değil iki günlük ücret alacaklar.

TATİL ÜCRETE DAHİL

Bazı işverenler, işçinin ücretinin içinde ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması karşılığı ücretinin de bulunduğunu iddia ediyor. Bu konudaki Yargıtay içtihatlarına göre, iş sözleşmelerinde yer alan ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin aylık ücret miktarına dahil olduğuna ilişkin sözleşme hükümleri geçersizdir. 22. Hukuk Dairesi'nin 2018/22177 sayılı kararında da bu husus açıkça vurgulanmış ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatlaması halinde iş sözleşmesinde bu yönde hüküm bulunsa dahi ilave ücrete hak kazanacağı vurgulanmıştır.

'ÇALIŞ, SONRA TATİL YAP' OLMAZ

Arife günü ve bayramda çalıştırılacak işçilere işveren mutlaka ilave ücret ödemek durumundadır. İşveren "Ben sana bunun karşılığında bayramdan sonra izin vereyim" diyemez. Bu günlerde çalışmış işçiye işveren mutlaka çalışmasının karşılığı olan ve çalışmadan hak ettiği ücreti ödemek zorundadır. Bugünlerde çalışan işçiye bu günlerin dışında bir gün izin verilerek, normal ücret ödenmesi mümkün değildir.

YILLIK İZNE ÇIKANA YOL VE AVANS HAKKI

Yıllık izinle ilgili çok bilinmeyen bir uygulama, izne çıkarken avans ödemesi zorunluluğu. Buna göre, yıllık izne çıkacak bir işçiye işveren, önce yıllık izin dönemine dair ücretini ödemek zorunda. Yani 14 gün yıllık izne çıkacak işçiye 14 günlük ücreti, yıllık izne çıkmadan önce peşin olarak ödenmek zorunda. Ayrıca eğer işçi ayın 15'inde maaş ödemesi yapılan bir işyerinde çalışıyor ve yıllık ücretli iznini de ayın 12'sinden başlayarak kullanacaksa işveren o ayki ücretini işçiye izne ayrılmadan önce ödemek zorunda. Bu çerçevede ayın 1'inde ücret ödenen bir işyerinde çalışan işçi 30 Nisan itibarıyla izne ayrılacağı için nisana ait ücretinin kendisine izne ayrılmadan önce ödenmesi gerekecektir. Yıllık izin alan işçi belgeleriyle ispatlarsa işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilir. Örneğin İstanbul'da çalışan bir işçi yıllık iznini kullanarak bayramı memleketi Trabzon'da geçirecekse ve biletlerini de işverene sunarsa toplamda 4 gün ücretsiz olarak yol izni kullanabilir. (Akşam / Okan Güray Bülbül)