Geri Dön
Personel AlımıAnkara Büyükşehir Belediyesi KPSS'den en az 60 puanla 150 memur alacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'den en az 60 puanla 150 memur alacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu. Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS'den en az 60 puanla açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak. Başvurular 1 Kasım'da başlıyor. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2021 şartları!

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'den en az 60 puanla 150 memur alacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 personel alacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere memur kadrosuna açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak. Başvurular 1 -12 Kasım tarihleri arasında alınacak. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2021 şartları!

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

01 Ekim 2021 tarihinden 12 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

İTFAİYE ERİ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI!

- İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN