Geri Dön
Personel AlımıAdalet Bakanlığı personel alımı 2020! Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'ne 400 memur alınacak!

Adalet Bakanlığı personel alımı 2020! Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'ne 400 memur alınacak!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne sözlü sınav ve mülakat ile 300’ü erkek, 100’ü kadın olmak üzere 400 idare memuru öğrencisi alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri memur alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2020! Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'ne 400 memur alınacak!

Adalet Bakanlığı 400 memur alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memuru öğrencisi alımı başvuru şartları belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Ceza ve Tevkifevleri memur alımı ilanı ve detayları...

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memuru öğrencisi alıyor. Adalet Bakanlığı'na başvurular 27 Kasım'da başlayacak.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memuru öğrencisi alımı başvuruları 27 Kasım tarihinde başlayıp 11 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için ilanda belirlenen şartlar şu şekilde:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN