Şampiy10
Magazin
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans Strateji Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan "Küresel gelişmelerin ortasıyla bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

ABONE OL
Alper KORKMAZ-Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Birileri son 8-9 dokuz yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye, her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve finans sektörünün temsilcilerinin de katıldığı programın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.  

Erdoğan ," Salgının ve savaşın tetiklediği enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın derinleştirdiği küresel ekonomik krizin gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomileri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Küresel krizlerin ardının kesilmediği son yıllarda Türkiye uzunca bir süredir yaşadığı siyasi ve ekonomik badirelerden elde ettiği tecrübeyle kendini diğer ülkelerden ayrıştırmayı başarmıştır. Daha açık konuşmak gerekirse birileri son 8-9 dokuz yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye, her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de  ekonomimize sıkıldı  ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Tabi bu arada küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor." diye konuştu.

"EKONOMİK BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLMASI GEREKEN FİNANSAL SİSTEM ARTIK BU GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYOR"
Erdoğan, "Finans sisteminin bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifadeyle temel görevi, tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin, finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır. Dünyada finans sisteminin beslediği borçluluk gelir ve servet adaletsizlikleri hızla artıyor. Buna karşılık aynı sistemin yol açtığı sorunlar ülkelerin ekonomik büyüme oranları ve sosyal refah seviyelerini olumsuz yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.


"YENİ BİR FİNANSAL MİMARİ ARAYIŞLARI GİDEREK HIZ KAZANIYOR"
Erdoğan," 2021 yılında 303 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel borçluluk oranı, küresel milli gelirin 3 buçuk katına yükselmiştir. Ülkelerin ve piyasaların 2008 küresel finans krizinden gerekli dersleri almadıklarını aynı yanlış yolda yürümeyi sürdürdüklerini görüyoruz. Küresel borçluluk seviyesi, finans krizinden bu yana geçen 20 yılda maalesef hep artarak devam etmiştir. Bu çarpık durum finansın üretim ve yatırımlardan ayrı dünyadaki sosyal refaha katkısının giderek azalmasına yol açmaktadır. Artık bu gerçek salgın döneminde ve sonrasında Dünya Bankası, OECD ve hatta IMF gibi uluslararası kuruluşlarca da açıkça dile getirilmektedir. Yeni bir finansal mimari arayışları giderek hız kazanıyor. Merkezinde adaletin, üretimin, paylaşımın en önemlisi de insanın olmadığı bir ekonomik ve finansal yapı sürdürülebilir değil." diye konuştu.

YENİ BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ ŞARTTIR
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Dolayısıyla küresel finansal mimarinin insanı, ahlakı, üretimi ve paylaşımı temel aldığı yeni bir model önerisi geliştirilmesi şarttır. Biz de artık sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah böylece hem ülkemize hem dünyaya hayırlı bir hizmette bulunmuş, müspet bir katkı yapmış olacağımızı ümit ediyoruz. Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen alternatif finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Türkiye ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden bir tanesi olmaya aday katılım finansın yıldızı risk paylaşımı varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemiz her alanda olduğu gibi finansal sistemin geliştirilmesi, istikrarın sağlanması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması hususunda da önemli yol kat etmiştir. Küresel birçok krizden ve finans sistemimize yönelik saldırılardan alnının akıyla çıkan kamu bankalarımız bu yeni sistemin de itici gücü olmuştur. Nitekim Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlarda ve ürün çeşitliliğinde yaşanan gelişmenin büyük payı vardır."


"KATILIM BANKASI ADINI KATILIM FİNANS KURUMU OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ"
Erdoğan, "Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans, finansal sistem içerisinde hak ettiği yerin ve potansiyelin hala çok gerisindedir. Bu tabloyu değiştirmek için hükümet olarak finans sisteminin gelişmesi ve finansal sistemdeki payının arttırılması amacıyla çok önemli politikaları devreye aldık. Kalkınma planlarımız ve orta vadeli program başta olmak üzere tüm kamu strateji belgelerimizde katılım finansı öncelikli alanlardan biri olarak belirledik. Bu kapsamda da birçok eylemi uygulamaya başladık. Katılım finansın finansal sistem içerisinde hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa etmeyi sürdüreceğiz. Tam da bu noktada önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede katılım finans sisteminin potansiyelinin gerisinde kalmasının sebeplerini doğru tespit etmeli, çözüm yollarını da ona göre belirlemeliyiz. Anlaşıldığı kadarıyla katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan bunun altını çiziyorum. Katılım Bankası isminin katılım finans kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece bu isim değişikliği bile katılım finans kurumları ile bankaları toplum nezdinde ayrıştırmaya başlayacaktır. Bu katılım finans araçları ile bankacılık sistemi araçları arasındaki amaç ve yöntem farklarının sade ve etkili bir şekilde anlatılması izleyebilir. Önümüzdeki dönemde inşallah bu meselenin de çözülmesiyle, katılım bankalarının hızlı bir büyüme sürecine gireceğine inanıyorum. " dedi.


"ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"
Erdoğan," Bugün burada tanıtımı gerçekleştirilen Katılım Finans Strateji Belgesi, küresel krizlerin merkezine yerleşen finansal sisteme alternatif yeni araçlar geliştirilmesi çabalarına önemli katkı sağlayacaktır. Bilindiği gibi katılım finans dediğimiz yapı, katılım finans kurumları, katılım sermaye piyasaları, katılım sigortacılığı ve sosyal finansı her biri ayrı değere sahip bu araçların finansal sistem içerisinde süratle gelişme, büyüme, yeni türevlerle zenginleşme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biz bu amacımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz strateji belgesinin hazırlıklarını çok önceden başlatmıştık. Katılım Finans Strateji Belgemizin amacı 2022-2025 döneminde katılım finansa yönelik hukuki, idari ve kurumsal altyapıyı oluştururken mevcut yapıda da önemli bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Her strateji belgemiz gibi bu çalışmayı da ayrıntılı bir hazırlık süreci ve geniş bir paydaş kitlesinin katkısıyla oluşturduk. Belgede katılım finansın gelişmesine yönelik 5 temel amaç 18 hedef ve 84 eylem maddesi bulunuyor. Eylem maddelerinin hayata geçirilmesinde 27 sorumlu kurum ve kuruluş ile diğer tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor. İnşallah Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşmasında katılım finans kurumlarının bankacılık sektörümüzle birlikte etkin şekilde yer aldığını hep birlikte göreceğiz. " diye konuştu


TÜRKİYENİN İLK ULUSAL STRATEJİ BELGESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmanın ardından Katılım Genç Gelişim Programı'nda dereceye girenlere sertifikalarını verdi.  Dereceye girenler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.  Katılım finans alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan ve sunuş yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Katılım Finans Strateji Belgesi" (KFSB), Türkiyeyi katılım finansın lider ülkesi olarak konumlandırmak için bir yol haritası niteliği taşıyor.

Diğer Haberler

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız
  2. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideri Anastasiadis ile görüştü
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
  4. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
  5. AK Parti'den 6’lı masanın anayasa önerisine tepki
  6. TBMM'de 'Kürtçe konuşma' gerginliği
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik kabul
  8. TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldı
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Yılbaşından itibaren iyileşme hızlanacak
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz, kimse bizi birbirimizden ayıramaz

© Copyright 2022

Gazete Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.