2022 yılı kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL oldu

27 Temmuz 2022

EYT için geri sayım başlarken en kıymetli özlük haklarından biri olan kıdem tazminatı hesabı da önem kazandı.Peki nedir bu kıdem tazminatı? Hangi şartlarda alınır? Nasıl hesaplanır? Tavanı neye bağlıdır? Ödeme süresi nedir? Gelin detaylarıyla ele alalım.Kıdem tazminatı; “İş Yasasına uyruk işçilerin hizmet akitlerinin yasada belirtilen sona erme durumlarında işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye kanunların (veya sözleşmelerin) belli ettiği gün sayısı kadar ücreti tutarında ödemek zorunda olduğu tazminattır”

Devlet, işçilerin hayat seviyesini yükseltmek, çalışan ve işsizleri korumak ile görevli olup çalışanların adil bir ücret elde etmeleri hususunda gerekli tedbirleri almak durumundadır.İşçilerin kıdem tazminatı haklarının yasal güvenceye kavuşturulması da bu yükümlülüğün bir uzantısı olarak ortaya çıkmaktadır.
Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca 1475 sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesi işçinin kıdem tazminatı hakkını güvence altına almaktadır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı yasada öngörülen durumlarda (işverenin – istisnai bazı haklı sebepler hariç olmak üzere- iş akdini sonlandırması, askerlik, ölüm gibi) sonlanan iş akdi sebebiyle en az 1 yıl çalışmış olan işçiye o işyerinde çalıştığı her yıl sayısı ile son brüt aylığının çarpılması suretiyle ödenen tazminattır.

İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEME SÜRESİ NEDİR?

Devamını Oku

Ucuz borçlanma treni kaçtı, diğeri yıl sonunda kalkıyor…

8 Temmuz 2022

 

Neredeyse yıl başından beri asgari ücrete ara zam yapılacağını ve borçlanmalarda erken davranılması isabet olacağını dile getirdim. Asgari ücrete zam olmaz rüya görüyorsun diyen arkadaşlara selam ve sevgiler gönderelim ve 01.07.2022 itibariyle borçlanma treninin kaçtığını, ikinci trenin ise yıl sonunda kalkacağını anlatalım. Peki borçlanmalar neydi ne oldu, birlikte bakalım.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMALARI
Askerlik ve doğum borçlanmaları sigortalıların en çok başvurduğu borçlanma türüdür. Çünkü hem 4/a’ya tabidir, hem de daha uygundur.
2022 Yılının ilk yarısında 450 gün askerlik borçlanması yapacak olan birisi, 30.06.2022 tarihinden önce müracaat etseydi toplamda 24 bin 019 TL ödeyerek günlerini satın alabilecekti.Aynı kişi, borçlanma müracaatında bulunmadıysa ve 01.07.2022 tarihinden itibaren 450 gün için borçlanacaksa ödeyeceği rakam 31 bin 059 TL olacaktır.Aynı hesaplamayı doğum borçlanması için de düşünebilirsiniz, borçlanma yüzdeleri her ikisinde de %32’dir.

01.07.2022 – 31.12.2022 Tarihleri arasında geçerli olan günlük en düşük borçlanma tutarı doğum ve askerlik için 53,38 TL’den 69,02 TL’ye çıkarılmıştır. Tavan tutar ise 517,65 TL’dir. (Brüt asgari ücret 6471 / 30 * 0,32 = 69,02 Günlük borçlanma tutarı formülü)

YURTDIŞI BORÇLANMALARINDA SÜRPRİZLER YAŞANACAK!

Devamını Oku

SGK açık vermiyor, mucize gerçekleştiriyor!

24 Haziran 2022

Ülkemizin tartışmaya en açık konularından bir tanesi, kamu kurumlarının zarar etmesi.Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor ve verginizi veriyorsanız tüm kamu kurumlarının zararı da sizi ilgilendirir, karı da! Çünkü bu kurumlar zarar ettikçe sizin ödeyeceğiniz vergi artacak, kar ettikçe düşecektir. Ancak bazı kamu kurumlarının zarar etmesi veya bürokrasi diliyle açık vermesi toplumun yararına olabilir. Nasıl mı, hemen anlatalım.

GELİRLERİN GİDERLERİ AŞMASI!

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl mali tablolara ilişkin faaliyet raporu yayınlamaktadır. Bu tabloda kurumun nereden ne aldığı, nereye ne ödediği kalem kalem belirtilmektedir. Merak edenler tabloya buradan erişebilir. Yayınlanan faaliyet raporuna göre 2021 yılı içerisinde SGK’nın 633 Milyar TL geliri olmuş. Aynı zamanda kurum 2021 yılı içerisinde 654 Milyar TL gideri olmuş.

Gelir ve gider rakamlarına baktığımızda kurumun zarar ettiğini açıkça anlayabiliriz, ancak buna zarar diyebilir miyiz? Bir saniye! Sosyal devletler, sigorta kurumlarının kar etmesini ve gelir getirmesini beklemezler. Çünkü oradan kazanç sağlıyorsanız sizin sosyal devlet statünüz kalmaz.

Ayrıca SGK’nın yıl içerisindeki bütçesi de önceden kestirilemez, çünkü iş kazasını da SGK karşılıyor, Ahmet’in sakat doğan kızının tedavi masraflarını da SGK karşılıyor, hudutta şehit düşen askerimizin yakınlarına da SGK aylık bağlıyor, trafik kazasına da SGK bakıyor. Haliyle bu bütçeyi yıl içerisindeki kaza oranı etkiliyor, doğum oranı etkiliyor, işsizlik etkiliyor, salgın hastalık etkiliyor, etkiliyor da etkiliyor. Şimdi gelelim detaylara.

SGK, SADECE EVİNİZDE YEMEK YAPMIYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu, başlıkta da belirttiğimiz gibi sadece gelip size yemek yapmıyor. Aslında yatarak olduğunuz tedaviler de onu da yapıyor da neyse. Gelelim faaliyet raporunun detaylarına, yazımızın bu bölümünde geçmeden aklınızda ‘kurumun gerçekten kar etmesi mümkün değil, hatta zarar etmesi halk için daha iyi gibi!’ diyebilirsiniz. Böyle düşünmüyorsanız okumaya devam.

Kurum 2021 yılı içerisinde 177 Milyar TL sağlık harcaması gerçekleştirmiş. 2020 Yılında başımıza gelen Covid-19 belasıyla gerçekten muazzam bir mücadele gerçekleştirdik. Bazı ülkelerde ücretli olarak sunulan PCR testleri tüm kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz bir şekilde sunulmuştu. Bunların maliyetleri bir kenarda dursun, testi pozitif çıkan çalışanların rapor ödemeleri de ayrı bir yük getirmiş oldu.

Devamını Oku

Orta sınıftan, dar gelirliye geçiş dönemi!

15 Haziran 2022

 

2021 Yılının sonlarına doğru %36 ile baş gösteren enflasyon verileri gelecek yılın asgari ücretinde de beklentileri arttırdı. Haliyle yetkililer de elini taşın altına koyarak asgari ücrette büyük bir artışa gitti. Ancak bu büyük artış, enflasyon karşısında sadece bir ay dayanabildi. 2022 Yılının sadece ilk ayı açlık sınırı 4 bin 250 TL olarak asgari ücretin 3 TL altında bulunmuş oldu. Mayıs ayına geldiğimizde ise 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 Bin 017 TL’ye yükselmiş oldu.

GELİR SINIFLARI KAYDI, GEÇEN YIL DAHA ZENGİNDİNİZ!

Asgari ücret ve 2 katına kadar ücret alan kişilerin dar gelirli, asgari ücretin 2,5 katından 5 katına kadar ücret alan kişilerin orta düzey, asgari ücretin 5,5 katı ve üzerinde ücret alanların ise üst düzey gelir grubundan olduğu kabul edilmektedir. 2022 Yılının ortasına geldiğimiz bu günlerde, gelir grubunun da şeması değişmiş oldu.  Bir önceki yıl orta seviye gelir gurubuna giren kişilerin dar gelir grubuna kadar gerilediği, gelir guruplarının ise mevcut asgari ücret düzeyinde aşağıdaki şekilde yeniden sıralandığı gözlemlendi. Asgari ücret ve 3 katına kadar gelir seviyesine sahip kişilerin dar gelirli, asgari ücretin 4 ve 7 katı arasında bulunanların orta seviye gelir grubuna girdiği, 7,5 ve üzeri gelir seviyesine sahip kişilerin ise yüksek düzey gelir gurubuna girdiği gözlemlendi. (4 Kişilik aile) alım gücü hesaplamasında ise tüm gelir gruplarının önceki yıllara kıyasla tasarruflarının, satın alım gücünün ve birikimlerinin düştüğü hesaplandı.Ayrıca Türk-İş sendikasının yayımlamış olduğu yoksulluk sınırı 2022 Mayıs ayı için 19 bin 602 TL’ye çıkmış oldu. Kişi başı yoksulluk sınırı ise 4 bin 900 TL seviyesinde gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRETLİLERE TEMMUZ’DA ZAM YOK GİBİ!

Her ne kadar medya önünde asgari ücretlilerin zam beklentileriyle ilgili haberler yapılsa da sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Çalışma Bakanı zam tarihini yılbaşı olarak göstermektedir. Diğer hükümet bürokratlarının ise kaçamak cevapları nabız yoklanıyor algısı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı, 13 Haziran 2022 tarihinde ihracat şampiyonları ödüllerinde yaptığı açıklamasında yine asgari ücret artışıyla ilgili gelecek yılbaşını işaret etti. Tabi yetki ve taktir yine kendilerinde olacak ama sürpriz bir ücret açıklaması da tüm kesimler tarafından hala ümitle bekleniyor…

Devamını Oku

Asgari ücret 5 bin 500 lira olur mu?

13 Mayıs 2022

Bir türlü bitmedi,bitemedi… Pandemisi, savaşı, gıda krizi, konut krizi ve ekonomik kriz peşimizi bir tülü peşimizi bırakmadı. Binbir zorlukla yasamayı öğrenen ülkemiz insanı, bu durumları da atlatacaktır elbet ancak izler kalıcı olacak gibi. Enflasyon baskısı tüm ücretlilerde alım gücünü düşürmüş durumda, vatandaşı enflasyona ezdirmeme sözü veren hükümet ise ücret artışı çalışmalarını başlattı!

ETKİSİ YILLARCA SÜRECEK!

Ekonomi üzerinde inanılmaz bir enflasyon baskısı var. Buna onlarca sebep sayabiliriz. Üretmiş olduğunuz sebepler elinizdeki sonucu değiştirmeyecektir. Bir ihtiyacınızı, kazanmış olduğunuz ücretin yüzde 1’i ile gideriyorken bir zaman sonra yüzde 2’si ile gidermeye başladıysanız ve kazancınız aynı kalmışsa enflasyona yenik duruma düşmüşsünüz demektir.

İstihdam verileri TUİK’in yayınlamış olduğu raporlarda yüksek çıkıyor olsa da, artan enflasyon baskısı eninde sonunda işsizliği de vuracaktır. Reel sektörde üretimler devam etse de kayıtdışı istihdam patlak verecektir. Kiraların asgari ücreti aştığı bir ortamda, çalışanların en son düşüneceği şey sigortalarının ödenmesi olacaktır. Haliyle kayıtdışı çalışmayı işçiler teklif edecek, işverenler kabul edecektir. Yıllardır hizmet veren işçiler çıkarıldı gösterilecek, işsizlik ödenekleri yersiz kullanılacak ve işsizlik fonu gün gün eriyecektir.

ÜCRETLERE ENFLASYON ARTIŞI GELİYOR!

Ekonomik krizin pençesinde kalan ücretliler hükümetten gelecek zam haberini bekliyor. Cumhurbaşkanı, enflasyona ezdirmeme sözünü yılbaşında vermişti. Geldiğimiz noktada temmuz ayında ücretlerde yeniden güzel bir artış bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sonunda %36’lık enflasyonda %51 oranında asgari ücrete artış yapılmıştı. 2022 Nisan ayı enflasyon rakamına baktığımızda ise karşımızda %69’luk bir rakam çıkıyor. Aradaki fark kadar ücret artışı yapılması halinde asgari ücretin 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Temmuz ayına kadar enflasyon verilerinin yukarı yönde seyretmesi ön görülüyor.

Devamını Oku