Başak Burcu etkisi! Toprak uyanıyor, 44 günlük yeni dönem başlıyor…

Başak Ayı başladı. Her ne kadar soğuk havalar devam etse de, buğdayın başak vermesi yakındır. Çalışma, üretme ve başlangıçlar yapma zamanı. Özellikle mart ortası ile nisan ortası arasında doğanlar için enerjilerinin biraz daha yükseleceği, uzun zamandır ihtiyaçları olan toparlanma gücünü hissedecekleri, bir türlü tamamlanamayan işleri toparlayabilecekleri bir aylık bu süreçte, bazı şeyleri değiştirmeleri gerektiğini fark etmek faydalarına olacaktır. Nitekim, bir aydır içinde bulunduğumuz ve neredeyse hepimizi derinden etkileyen depresyonik zamanların da sona erdiğinin müjdesini vereyim. Daha güzel bir haber vermek gerekirse bu eylemsellik süreci bugünü de dahil edersek tam 44 gün sürecek hem doğada, hem insan da.Başak Dolunay’ının dünya ve ülkemiz için ne gibi etkileri olacak...

 Başak Burcu etkisi Toprak uyanıyor, 44 günlük yeni dönem başlıyor…

Bahara 5 kala, havanın-suyun-toprağın ve ateşin dengeye doğru ilerlediği, çabalasak da bir türlü huzuru tam bulamadığımız günlerden her şeye rağmen merhaba… Başak etkili 44 günlük döneme girdik. İki yıldır pek güzel şeyler söyleyemesek de, bu ay için biraz umut ışığı görünüyor. Başak takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Tutulum üzerinde yer alır. Latince'de bakire anlamına gelen Virgo, batıda Aslan, doğuda Terazi takımyıldızları arasında bulunur. Bir demet buğday taşıyan genç bir bakire olarak temsil edilir. En parlak yıldızı Spica sayesinde gökyüzünde kolaylıkla bulunabilir.

Başak Takım Yıldızı’nın mitolojisine baktığımızda ise; kimi temsil ettiği belirsizdir. Tarihte İsa'nın annesi Meryem'le (Bakire Meryem) olduğu kadar İştar, Isis, Kibele ve Athena gibi pek çok meşhur tanrıçayla da ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda Büyük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızlarıyla birlikte Başak Callisto efsanesinin kökenlerinin bir parçası yani Callisto'nun kendisi ya da Hera'yı temsilen olabilir. Başak esas olarak bahar aylarında yükselmeye başladığı için, ölüler diyarından çıkarak baharı getirdiğine inanılan Persephone'yi ki bazı mitolojilerde, özellikle Eleusinian efsanelerinde, Demeter'in bir başka biçimi olarak da kabul edilen Persephoneyi temsil ettiğinden de sıklıkla bahsedilir.

Bir başka yoruma göre, başak takımyıldızı Zeus ve Themis'in bakire kızları Astraea'yı temsil eder. Astraea adalet tanrıçası olarak bilinir ve Başak takımyıldızı, adaletin terazisi Libra'nın yakınında bulunması sebebiyle bu tanrıçayla bağdaştırılır. İddiaya göre Astraea’nın, insanoğlunun böylesine katı yürekli bir hale gelmesinin ardından tedirgin bir halde göklere geri dönmesine dek bir dönem dünyaya egemen olmuştur. Genel algı ise Doğurganlık ve tarımla ilişkili büyük bir tanrıça olduğu yönündedir.

Astrolojide ise Başak etkisi; Yükselen yerleşiminiz ya da genel karakteristik özellikleriniz başak olmasa bile herkesin haritasında başak takım yıldızının yerleşimde olduğu bir ev vardır. Başak takım yıldızı hangi evinizde bulunuyorsa o ev konularında başak etkilerini sergilersiniz. Zodyak 12 eve bölünen konulardan oluşur. Dolayısıyla her takım yıldız özelliklerini o ev konularında aktif olarak yaşarız.

Başak demek; üretmek, çalışmak, analiz etmek, hesaplamak, ayrıntıları fark etmek, düzenlemek, aradığını bulmak demektir. Her ne kadar hizmet etmek olarak yorumlansa da, başak işin yapılmasıdır. Uygulama aşamasıdır. Eyleme geçmek ve doğuma kadar geçen sürenin sonunda meyveye dönüşmektir. Puzzle parçalarının yerini belirlemektir.

Zihni her zaman analitik çalışan Başak etkisinin, odaklandığı konu verimlilik esası üzerine kuruludur. Kimsenin göremediğini görerek, netlik arayışında mutlak gerçekliği kovalayacaktır.

Yine Başak yerleşimi, harekete geçmek ve işlemek için gerekli motivasyonu nerden aldığımızı ifade eder.

Başak yerleşiminde, kişiler kendilerini güzel bir şekilde nasıl ifade edeceklerini bilen iyi iletişimcilerdir. Kişisel yaşamlarında veya profesyonel olarak, sözlerinin anlamını düşünmek için zaman ayırırlar. İletişim dilleri sade, açık ve anlaşır olarak tanımlanabilir. Her ne kadar detaycı olarak bilinseler de, başak için “yalın” kelimesi oldukça doğru bir tariftir.

Başak nasıl organize, analiz ve entegre edileceğini bilir. Bu liderlerin, bir kriz anında liderlik edeceklerine güvenilebilir çünkü bir durumu değerlendirebilir ve onu ele almak için dikkatli adımlar atabilirler. Mükemmelliği arayabilir ve bu nedenle işlerine ve tutkularına çok fazla zaman ve çaba ayırmaya isteklidirler. Genellikle, mükemmelliği aramanın diğer yüzü hata bulmaktır. Başaklar, bir şey iyi olsa bile - belki de harika olsa bile - neyin iyileştirilmesi gerektiğine odaklanabilirler, bu yüzden ilerlemek başak etkili evlerde yavaş olabilir. Yine de o her zaman sürprizlerden hoşlanmadığı için, geleceğe yönelik olası birçok konuda tedbir kapsamında hazırlıklı olmayı tercih edecektir.

Başak, alanındaki rutinlere bağlı kalındığı için, bu yerleşimdeki konularda kişiye mutlak başarı getirecektir.

Yükselen veya 1. eviniz Koç takım yıldızında ise; Başak 6. evinizde bulunur.

Başak etkilerini sağlığınızda, babanız ve hayatınızda bulunan baba rolünü oynayan kişiler üzerinde, evcil hayvanlarınızda, çalışma hayatınızda, varlığınızı bildiğiniz düşmanlarınıza karşı, beslenmenizde ve tüm eylemlerinizde yaşar ve yaşatırsınız.

Yükselen veya 1. eviniz Boğa takım yıldızında ise; Başak 5. evinizde bulunur.

Başak etkilerini çocuklarınız ve bakmakla yükümlü olduğunuz her canlıda, aşk hayatınızda, korumanız altındaki her şey üzerinde, dış görünüşünüzde, seçimlerinizde, konfor alanlarınızda yaşar ve yaşatırsınız.

Yükselen veya 1. eviniz ikizler takım yıldızında ise; Başak 4. evinizde bulunur.

Bu yerleşimde Başak etkilerini aileniz, eviniz, yuvanız, atalarınız, soyunuz hatta genetik özellikleriniz üzerinde oldukça etkili bir şekilde yaşarsınız. Hatta çalışmaz ve üretmezseniz adeta yaşam enerjiniz kesintiye uğrar, beraberinde depresyon sizin için kaçınılmaz bir son olabilir.

Yükselen veya 1. eviniz Yengeç takım yıldızında ise; Başak 3. evinizde bulunur.

Bireyleri en çok zorlayan Başak yerleşimlerinden biridir. Bu yerleşimde kişinin zihni, iletişimi, yazıları, düşünceleri fazlasıyla çalışacaktır. Arkadaşlık ve yakın çevre ile ilişkilerinde başak gibi davranacak, aynı anda birden çok iş yapma ihtiyacı hissedecek, bu da kendisini ve zihnini oldukça yoracaktır.

Yükselen veya 1. eviniz Aslan takım yıldızında ise; Başak 2. evinizde bulunur.

Böylesi bir yerleşimde kişi para kazanma, iş hayatı ve güven alanlarında başak gibi davranacaktır. Amacı her şeyi net ve mantıklı olan sonuca ulaşmaktır. Güçlenmenin formülü çalışmak, üretmek ve detayları şekillendirmektir. Mantık bu kişilerde fazla önemli olabildiği gibi, duygular geri planda kalacaktır. Kişinin kendisi Başaktır. Bedensel sağlık, bedensel işler, fiziksel emek gerektiren her şey bireyin bizzat kendisini ifade eder. Emek ve detaylar kişinin hayatının doğal ifadesidir. Üretken, verimli ve oldukça çalışan hatta uzun süre çalışabilen, neredeyse tüm gününü yaptığı işe ayıran insanlar olabileceği gibi bu durumdan zevk alacaklardır.

Yükselen veya 1. Eviniz Terazi Takım Yıldızında ise; Başak 12. Evinizde bulunur.

Hayatın her alanında ve tamamında başak arketiplerini yaşayacağınız bu yerleşimlerde, gizli birikimler en çok dikkat çeken konudur. Aynı zamanda başak özelliklerini gizleme, baba ile ilgili sırlar, kapalı alanlarda çalışma, sır gibi saklanan işleri yapmak veya iş hayatını saklamak en önemli etkileridir. Yine kişinin annesinde yoğun başak etkilerini ifade eder.

Yükselen veya 1. eviniz Akrep takım yıldızında ise; Başak 11. evinizde bulunur.

Kendini işine, babaya ait hissetmeme en önemli etkisidir. Oldukça güçlü bir yerleşim olan başak 11. Evde kişi tüm dünya ve halklar adına çalışacaktır. Yaptığı her işte ortak faydayı ön plana koyacak, özellikle bilimsel bakış içinde hareket edecektir. Zihnin üst seviyede çalışmasını ifade eden bu yerleşimde, felsefe ve matematiğin muhteşem birleşimi gibi bir buluşma yaşanır.

Yükselen ve 1. Eviniz yay takım yıldızında ise; Başak 10. Evinizde bulunur.

Tüm sosyal rollerim için çalışmalıyım. Annemin kızı veya oğlu olduğum için, patronumun işleri yarım kalmasın diye, eşimin ihtiyaçlarını karşılamak adına, çocuklarımın her şeyi için çalışmalıyım çünkü ben anne veya babayım. Özellikle kariyer ve sorumluluk aldığı her konuda emeğini esirgemeyen 10.ev yerleşimi, en güçlü başarılı getiren başak etkilerinin değerlendirildiği yerdir.

Yükselen ve 1. eviniz Oğlak takım yıldızında ise; Başak 9. Evinizde bulunur

Yükselen 1. evdeki başak yerleşimi kişinin inançları, gezmek, uzaklaşmak ve özgürleşmek için çalıştığını ve ürettiğini gösterir. Yine bireyler bu yerleşimde hedef odaklı olurlar. Yüksek hedeflerin de göstergesi kabul edilebilen başak 9. Ev özellikle akademik kariyerde haritalara güçlü bir destek verir.

Yükselen ve 1. eviniz Kova takım yıldızında ise; Başak 8. evinizde bulunur.

Borçlarını ödemek, hayatındaki eş figürünün isteklerini karşılamak, kurallara uyma, spiritüel alanda ilerlemek ve özellikle geçmişe galip gelmek için çalışmayı ve üretmeyi sembolize eden 8. Ev başak, agresif çalışma şekli olarak kişinin hayatına etki edebilir.

Yükselen ve 1. Eviniz Balık Takım Yıldızında ise; Başak 7. Evinizde bulunur.

Çok çalışmak, daha çok çalışmak, hep çalışmak… Babaya benzeyen eş figürleri, eşle aynı işi yapmak veya iş çevresinden tanışmak, araştırmacı bir kültürel yapı, çok okumak, bilgi birikimi yapmak, verdiği kadarını alma veya aldığı kadarını verme çabası olarak etki eder.

Başak Burcu etkisi Toprak uyanıyor, 44 günlük yeni dönem başlıyor…

 Toprak uyanıyor…

Başak Ayı başladı. Her ne kadar soğuk havalar devam etse de, buğdayın başak vermesi yakındır. Çalışma, üretme ve başlangıçlar yapma zamanı. Özellikle Mart ortası ile Nisan ortası arasında doğanlar için enerjilerinin biraz daha yükseleceği, uzun zamandır ihtiyaçları olan toparlanma gücünü hissedecekleri, bir türlü tamamlanamayan işleri toparlayabilecekleri bir aylık bu süreçte, bazı şeyleri değiştirmeleri gerektiğini fark etmek faydalarına olacaktır. Nitekim, bir aydır içinde bulunduğumuz ve neredeyse hepimizi derinden etkileyen depresyonik zamanların da sona erdiğinin müjdesini vereyim. Daha güzel bir haber vermek gerekirse bu eylemsellik süreci bugünü de dahil edersek tam 44 gün sürecek hem doğada, hem insan da.

Başak Ayı aynı zamanda doğum zamanıdır. 2021 Eylül ayından bu yana bedenimizde, zihnimizde ve ruhumuzda büyüyen her şeyin hayata başladığı, ilk nefesini aldığı zamanlardır. Uyanışa ve doğuma destek olmak için; bol bol su tüketin, duygularınızı besleyin, emek etmekten korkmayın…

18 Mart 2022’de Başak enerjisini ışığı ile tamamını bize yansıtacak olan bir Dolunay gerçekleşiyor.

 Bakalım Başak Dolunay’ının dünya ve ülkemiz için ne gibi etkileri olacak..

Sağlık, eğitim-öğretim, tarım, üretim, hizmet, askeriye, işçiler, gıda ve beslenme sektörü, araştırmacılar, bilim insanları, sokak hayvanları ve evcil hayvanlar, açık düşmanlıklar, çalışma koşulları bu dolunayın anahtar kelimeleri..

- Tüm bu anahtar kelimelerle ilgili alanları korumaya alma, fiyatlarda güncellemeler, artışlar, spekülasyonlar ve bu alanlarda çalışan kesimlerin etkileneceği olaylar yaşanması…

- Okul önce, lise ve akademik eğitim alanları da dahil olmak üzere tüm eğitim ve öğretim alanlarında yeni çalışma ve eğitim koşullarının ve sisteminin belirlenmesi, bazı eğitim çalışanlarına emeklilik haklarının verilmesi, online eğitim içerikli temellerin güçlendirilmesi bazı yerlerde ise tamamen sonlanması, göçmenlerin bu alanlarda aynı zamanda kamuya ait birçok alanda çalışmalarıyla ilgili süreçlerin başlaması…

- Yine göçmen ve azınlıkların yükseköğretim ve akademik kadrolarda görev yapmaları, eğitime başlamaları, kamu kurum kuruluşlarında çalışmaları, hatta vatandaşlık alma konularının belirlenmesi,

- Yüksek öğrenim kurumlarına yabancı yatırımlar, (bu nasıl olur bilmiyorum!!! Yabancı ortaklıklar…)

- Dini eğitim veren kurumlarda özellikle yine yüksek öğrenim alanında spekülasyonlar, kapanışlar, diğer yandan yenilerinin açılması…

- Yüksek öğrenim kadrolarının, hukukçuların, sağlıkçıların hatta bazı inanç mensuplarının ayaklanmaları, protestoları, grev ve eylemleri…- Özel okul ve servis ücretlerine zamlar, uzaktan eğitim veren kurumlara kayır ve tercihlerin artması…

- Her türlü ulaşım alanına özellikle uluslararası seyahat ve nakliyeye zamlar…

- Su firmaları ve sudan enerji üreten alanlarda spekülasyonların açığa çıkması, satışları, bunların açığa çıkması… Su ve su ile ilgili tüm ürünlerde fiyat artışı…

- Gelecek endişeleri ve ekonomik kaygılar sebebiyle isyanlar ve göçler artıyor….

- Gıda ve iletişim alanında fiyat artışları…

- Gıda ve sağlık ürünlerinin nakliyelerinde problemler, sağlık ürünlerinde fiyat artışı…

- Yetimhaneler, yetiştirme yurtları, huzurevleri, hapishaneler gibi tüm kapalı alanlarda üzücü olaylar ve isyanlar…

- Yine sağlık, akademik kadrolar, hukukçular ve inanç alanlarında çalışan kadro ile ilgili davalar, tutuklamalar.

- Emlak, arazi, toprak, inşaat sektörü ile ilgili satışlar, yasalar, kurallar ve anlaşmalar…Umarım her zor sürecin bittiği gibi, bu ay da yaşanan zorlukların başlangıcı olur. Mevsimin baharını başlattığı gibi, hayatlarımız da umutlarımız da yeşermeye ve çiçek açmaya başlar…Hepimiz için verimli ve bereketli bir ay olsun…

DİĞER YENİ YAZILAR