Gazete Vatan Logo

Zina İle İlgili Hadisler! Peygamberimizin Zina İle İlgili Hadisi Şerifleri...

Zina, İslam'da en büyük günahlar arasında gösterilmektedir. Evli kişiler arasındaki bu günahtan da uzak durmak gerekmektedir. Evlilik dışında yaşanan ilişki olarak bilinen zinadan da uzak durmak gerekmektedir. 

Zina İle İlgili Hadisler! Peygamberimizin Zina İle İlgili Hadisi Şerifleri...

Zina, İslam dininde büyük günahlardan biridir ve ciddi şekilde yasaklanmıştır. İslam dininde zina ile ilgili birçok hadis bulunmaktadır. İşte bazıları:

Hz. Peygamber (s.a.v.), "Kim zina ederse, mümin olması halinde o mümin Allah'ın koruması altındaki hakkını alır ve kıyamet gününde Allah onunla dilediği gibi yapar." (Buhari)

Hz. Peygamber (s.a.v.), "Zina yapan erkek, zina yapan kadın ve onların birbirleriyle ilişkiye girdikleri kişiye taşlayarak öldürme cezası uygulanır." (Müslim)

Hz. Peygamber (s.a.v.), "Zina eden kimse, imanını attıktan sonra geriye ne kadar kalmışsa hepsini kaybetmiştir." (Buhari)

Hz. Peygamber (s.a.v.), "Bir erkek bir kadının yanında yalnız kalırsa, şeytan da üçüncüsü olur." (Tirmizi)

Hz. Peygamber (s.a.v.), "Kim zina ederse, Allah onun kalbine imanı tamamen çıkarır ve tekrar geri gelmesi imkansız hale gelir." (Tirmizi)

Hz. Peygamber (s.a.v.), "Ey gençler! Gözlerinizi zinadan koruyun. Çünkü gözler zina için açılır, zina da gözler için." (Tirmizi)

Peygamberimizin Zina İle İlgili Hadisi Şerifleri

Haberin Devamı

Hz. Muhammed'in zina ile ilgili pek çok hadis-i şerifi vardır. Bazı örnekler şunlardır:

"Zina eden kişi, zina edene yaklaşmadan önce imanını çıkarır, sonra da geri vermez." (Tirmizi, Kıyamet, 56)

"Zina yapan kimse mümin iken zina ettiği sırada müminlikten çıkar. Zina ettiği sürece, müminlik ondan uzaklaşır." (İbni Mace, Nikah, 22)

"Kim zina ederse, imanı onu terk eder. Zina eden kişi, zina yaptığı sürece Allah'ın huzurunda herhangi bir dua edemez." (Tirmizi, Kıyamet, 56)

"Allah, bir mü'minin yüzünü zina etmekten ötürü cehenneme sokar." (Tirmizi, Kıyamet, 56)

"Zina eden erkek ve kadın, taşlanarak cezalandırılmalıdır." (Buhari, Hudud, 30)

"Zina, içinde helak olan şiddetli bir ateştir." (Tirmizi, Kıyamet, 56)

Müslümanlar Neden Zinadan Kaçınmalıdır?

Müslümanlar, zinadan kaçınmalıdır çünkü İslam dininde evlilik dışı cinsel ilişki büyük bir günah olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de, zina etmenin toplumda yaygınlaşmasının ve insanlar arasındaki ilişkilerde bozulmaya yol açacağı belirtilir. Ayrıca zina, evlilik bağlarını zayıflatır ve aile yapısını bozar.

Haberin Devamı

Bunun yanı sıra, zina yapmak insanın ruh sağlığını da olumsuz etkiler. İnsanların arasında güven ve sadakat duygularını yok eder. Bu da hem bireysel hem de toplumsal açıdan olumsuz sonuçlara yol açabilir.

İslam Dininde Zina Neden Büyük Günahlardandır?

İslam dini, evlilik dışı cinsel ilişkiyi (zina) büyük bir günah olarak kabul eder. Bu, çeşitli sebeplerden dolayıdır.

İlk olarak, İslam dininde, cinsel ilişki evlilik dışında yapılırsa, bu, Allah'ın haram kıldığı bir davranıştır. Kur'an'da, evlilik dışı cinsel ilişkinin büyük bir günah olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu davranış, insanın Allah'a karşı saygısızlık göstermesi ve O'nun emirlerini ihlal etmesi anlamına gelir.

İkinci olarak, zina, toplumsal düzeni ve aile yapısını olumsuz etkiler. Zina, insanların güvenini sarsar ve ailelerin yıkılmasına neden olabilir. İslam dininde, aile yapısı çok önemlidir ve zina gibi davranışlar, bu yapının zayıflamasına neden olur.

Haberin Devamı