Gazete Vatan Logo

Türk mısırında GDO yok

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Artık liderliğinde yapılan ve iki yıl süren ‘Türkiye’de üretilen mısırlarda aflatoksin ve GDO analizi’ başlıklı araştırmada, Türkiye’de yetiştirilen mısırın kalitesi incelendi

Türk mısırında GDO yok

Aflatoksin düştü, GDO bulunmadı

Araştırmada Türkiye’de en fazla mısır yetiştirilen 22 ilin, birbirine komşu olmayan tarlalarından iki hasat döneminde alınan örnekler laboratuarda analiz edildi. Analizlerde 2013 yılında 538 tarladan alınan numunelerin 38’inin (yüzde 7,06) limitlerin üzerinde aflatoksin içerdiği belirlenirken, bunların 17’sinin birinci, 21’inin ise ikinci hasat döneminde toplanan numuneler olduğu gözlendi. Takip eden 2014’de ise limitlerin üzerinde aflatoksin görülen numune sayısı sadece 2 oldu. Böylece aflatoksinli mısır oranı yüzde 1’in altına düştü. İki yıl boyunca alınan tüm numunelerde yapılan yüksek hassasiyete sahip GDO analizlerinde ise hiçbir numunede GDO kalıntısına rastlanmadı.

‘İyi tarımın etkisi’

Prestijli bilimsel dergi FoodandNutritionSciences’ın (Gıda ve Beslenme Bilimleri) ‘Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı’ özel sayısında yayınlanan araştırmayı yapan Prof. Dr. Nevzat Artık, “İki yılda alınan numunelerde GDO izine rastlanmamasını ülkemizdeki biyogüvenlik uygulamalarının etkinliği sağlıyor. Bu sonuç, Türkiye’de GDO’lu mısır yetiştirildiği ve gıdalarda kullanıldığı iddialarına bilimsel bir cevap oldu” dedi.

Haberin Devamı