Gazete Vatan Logo

Rahman Suresi okumanın fazileti nedir? Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Rahman Suresi Mekke’de indirilmiş olan surelerden biridir. Rahman Suresi 78 ayetten oluşmaktadır ve surenin ismi ilk ayette geçmekte olan Allah’ın isimlerinden Rahman ismi şeriflerinden almaktadır. Rahman ismi surenin içeriği ile alakalıdır. Sure baştan sona kadar Allah’ın rahmetini ve Allah’ın rahmetinin tezahürlerini anlatmaktadır. Kuran-ı Kerimde 55. Olan suredir fakat iniş sırasına göre bakıldığında Rahman Suresi 97. Suredir. Rahman merhamet eden, acıyan, müşfik gibi anlamlara gelmektedir. Peki, Ramazan'da Rahman Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Rahman Suresi okumanın fazileti nedir? Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Rahman Suresi 78 ayetten oluşan bir suredir. Surenin tamamı Mekki olarak bilinse de bazı ayetlerinin Medine’de indiğini belirten görüşlerde bulunuyor. Rahman Suresi insanların yaratılışındaki bazı özellikleri, dünyanın insanlar için yaratılmış olması, insanların ve cinlerin sorumlulukları, Cennet ve cennet nimetleri, Allah’ın kudretine ve ilmine işaret eden kevni ayetler temel şekilde konu edinir. Rahman Suresi faziletli olan surelerden biridir. Ramazan ayında okunması da faziletleri arttırmaktadır.

RAMAZAN'DA RAHMAN SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Rahman Suresi tüm Kuran ayetlerinde olduğu gibi sırları olan, faziletleri olan bir suredir. Kuran-ı Kerim Allah’ın kelamı olduğu için mutlaka tüm ayetler bunun bilincinde okunmalı, tefekkür edilmeli ve doğru şekilde okunmalıdır. Kuran-ı Kerimin ne amaçla okunacağı ve nasıl okunacağı da önemlidir.

Rahman Suresi de okunurken niyet oldukça önemlidir. Rahman Suresinin okunması ve özellikle Ramazan ayında okunuyor olması faziletleri arttıracaktır. Aynı zamanda kişi ne niyetle okuyorsa, okuduğunda samimi ise Allah istediği takdirde niyeti kişiye verecektir. Ramazan ayında ve diğer zamanlarda Rahman Suresinin okunmasının faziletleri şunlardır:

Haberin Devamı

Kim Rahman Suresini okuduysa, o kişi Allah’ın vermiş olduğu bütün nimetlere şükretmiş olur.

Resulallah (sav) şu şekilde buyurmuştur; “Rahman, Vakıa ve Hadid surelerini okuyan ve buna devem eden kimseler, yerin ve göklerin melekutunda “ Firdevs Cennetinin Sakini” olarak isimlendirilir.

Resulallah (sav) şu şekilde buyurmuştur “Her şeyin gözdesi bulunuyor, Kuran’ın gözdesi ise Rahman Suresidir.”

Resulallah (sav) şu şekilde buyurmuştur “ kim Rahman suresini okursa, o kişi Allah’ın kendisine verdiği bütün nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olur.”

Sahabelerden olan Abdullah İbni Ömer (ra) şu şekilde rivayet etmiştir: Rahman Suresinin bütününü Resulallah (sav) ashabına okudu. Ashabı sessiz bir şekilde dinleyip şükür ettiler. Resulallah (sav) ashabına dönerek “cinlerden güzel karşılıklar alıyorum ama neden sizden güzel karşılıklar duymuyorum!” şeklinde buyurmuştur. Bunun üzerine Ashabı Resulallah (sav)’e cinlerin verdiği karşılığın ne olduğunu sordular. Resulallah (sav) cinlerin tekrarlanan ayetlerde “ biz senin nimetlerinin hiçbirini yalanlayamayız, yalanlamıyoruz. Ey Rabbimiz, şükür ancak Sana’dır .” dediklerini bildirdi.

Haberin Devamı
RAHMAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
 
Er rahman.
Alleme lkur'ane.
Halekal insane.
Allemehul beyan.
Eş şemsu vel kameru bi husban.
Ven necmu veş şeceru yescudan.
Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
Ella tatğav fil mizan.
Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
Vel erda vedaaha lil enam.
Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
Vel habbu zul asfi ver rayhan.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
Ve hale kalcanne min maricin min narin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Mereclbahreyni yeltekıyani.
Beynehuma berzahun la yebğıyani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
 
Rahman Suresi okumanın fazileti nedir Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri
 
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Kullu men 'aleyha famin
Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Zevata efnanin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Fiyhima 'aynani tecriyani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Ve min dunihima cennetan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Mudhammetan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima aynani neddahatan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihinne hayratun hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Hurum maksuratun fil hıyam
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.
 
 
RAHMAN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
 
Rahman Suresi okumanın fazileti nedir Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri
 
Rahman Suresi okumanın fazileti nedir Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri
 
Rahman Suresi okumanın fazileti nedir Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri
 
Rahman Suresi okumanın fazileti nedir Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri
 
 
RAHMAN SURESİ DİYANET MEALİ
 
Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla
 
Rahmân,
Kur'an'ı öğretti.
İnsanı yarattı.
Ona anlayıp açıkça anlatmayı öğretti.
Güneş ve ay bir belirli bir hesâba göre hareket etmektedir.
Yıldızlar da ağaçlar da Allah'a secde ederler.
Göğe gelince, Allah onu yükseltti, kâinattaki mükemmel ahengi sağlayan ölçü ve dengeyi koydu.
Ta ki siz de bundan ders ve örnek alıp ölçüyü aşmayasınız!
Öyleyse tarttıklarınızı adâletle dosdoğru tartın ve hiçbir zaman ölçüyü eksik tutmayın!
Yeryüzüne gelince, Allah onu tüm canlılar için yayıp döşedi.
Orada çeşit çeşit meyveler, ürünler ve salkımlarla yüklü hurma ağaçları vardır.
Sapları ve yaprakları hayvanlara yiyecek olarak kullanılan taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Allah insanı kiremit gibi pişmiş bir çamurdan yarattı.
Cinleri de dumanı olmayan saf bir ateş alevinden yarattı.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
O, suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
Fakat aralarında bir engel vardır; onu aşıp da birbirine karışmazlar.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Deniz üzerinde koca dağlar gibi yüzüp giden devâsâ gemiler O'nundur.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Yeryüzünde bulunan herkes fânidir.
Yalnız sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâkî kalacaktır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Göklerde ve yerde bulunan her canlı tüm ihtiyaçlarını O'ndan ister. O ise, sayısız isim ve sıfatlarıyla her an sınırsız tec ellî ve yaratma hâlindedir.
 
Rahman Suresi okumanın fazileti nedir Rahman Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri
 
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Ey cin ve insan topluluğu! Yakında hesâbınızı görmek üzere sizin için de boş vaktimiz olacak!
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin hududundan geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçin gidin bakalım! Şunu bilin ki, onları ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve bilgi ile geçebilirsiniz.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Üzerinize dumansız bir ateş alevi ve erimiş bir bakır gönderilir de ne yapsanız Allah'ın azabından kurtulamaz, kendinize yardım edecek kimse de bulamazsınız.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Gök yarılıp kızarmış yağ gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde son derece korkunç bir hal alacak ve müthiş işler olacak!
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Artık o gün ne insanlara ne de cinlere günahları sorulur.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Ömürlerini günahla doldurmuş inkârcı suçlular sîmâlarından tanınırlar; derhal perçemlerinden ve ayaklarından kıskıvrak yakalanıp cehenneme atılırlar.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
İşte kâfirlerin dünyada iken varlığını inkâr edip durdukları cehennem!
Şimdi onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında devamlı döner dururlar.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vermekten korkan kimseye iki cennet vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Her iki cennet de türlü türlü meyveler veren sık yapraklı ağaçlarla doludur.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
İkisinde de her çeşit meyveden çifter çifter vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Cennetlikler, orada astarları kalın atlastan dokunmuş döşekler üzerine kurulurlar. Her iki cennetin olgunlaşmış meyveleri de ellerinin altında, hemen erişilip toplanıverecek yakınlıktadır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
O cennetlerde bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş öyle tatlı bakışlı güzel kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan eli değmiştir ne de cin.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
O kadınlar güzellik ve parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
İyiliğin mükâfatı böyle iyilikten başka ne olabilir ki?
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Baştanbaşa yemyeşil iki cennet.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
İkisinde de gürül gürül akan iki pınar vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Her ikisinde de türlü türlü meyveler, hurmalar, narlar bulunur.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Bunların içinde iyi huylu, güzel yüzlü hanımlar vardır.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Onlar çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış gözlerinin siyahı simsiyah, beyazı bembeyaz fevkalade güzel hûrilerdir!
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Daha önce kendilerine ne bir insan eli değmiştir, ne de cin.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
O cennetlerdekiler, yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
Sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!

RAHMAN SURESİ TEFSİRİ

Rahman Suresinin temel mesajlarının biride insanların diğer canlılardan farklı şekilde konuşma yeteneğine sahip olduğu vardır. Ayın ve güneşin yaratılmasında bir ölçünün olduğu, varlıklarının devamlı olması ve hareketlerinin aksamaması Allah’ın ilmiyle koyduğu ölçüler sayesindedir.

Hem gökte bulunan yıldızların hem de yerde bulunan ağaçların Allah’a boyun eğdiğine ve Allah’ın koymuş olduğu ilmi kurallara uymuşlardır. Tatlı su ve tuzlu su denizlerde birbirlerine kavuşur ama hiçbir zaman birbirlerine karışmamaktadırlar. Aralarında bir engel bulunmaktadır ve bu engel Allah tarafından konulmuştur. Tartıda ve ölçüde adaletli olmanın gerekliliği belirtilmiştir.

Haberin Devamı

Yeryüzünde birçok çeşitte canlının bulunması ve yaşayabilmesi için oldukça uygun zemin oluşturmaktadır. İnsanlar bu zemini bozmamalıdır. İnsanların topraktan, cinlerin saf ateşten yaratıldıkları ve cinlerinde tıpkı inşalar gibi sorumlu şekilde bu dünyada yaşadıkları bildirilmiştir. Cinlerin de insanlar gibi hesaba çekilecekleri anlatılmaktadır. İnsanların ellerini kullanarak, ilmi bilgilerini kullanarak yaptıklarını düşündükleri gemilerin de asıl sahibinin Allah olduğu gibi birçok konuya yer verilmiştir.