Gazete Vatan Logo

Al'a Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Al'a Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Ala suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir. Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır. Peki, Al'a Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler? İşte Al'a Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Al'a Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Al'a Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kuran'da Tarık Suresinden sonra gelen Al'a Suresi, 19 ayetten oluşur. A'la, aynı zamanda, Esma-i Hüsna'da yer alan 99 isimden biridir. Ekber ve Azim isimleriyle eş anlamlı olan bu kelime en yüce anlamına gelir.

 AL'A SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

1- Rabbinin A'la adını tespih et.

 (Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde, Allah'ın güzel isimleriyle birlikte zikredilmesi emredilir. Esma-i Hüsna'daki isimler hem namaz esnasında hem de namazdan sonra okunan dualarda tespih edilebilir. )

2- O alemleri yarattığı ve düzene koydu.

 (Hem dünya hem de kainatta mükemmel bir düzen vardır. Bu düzene İslami literatürde ''Sünnetullah'' ve ''Adetullah'' denir.)

3- O her şeyin biçimini ve sayısını belirledi.

 (Allah'ın isimlerinden biri de Vahib-us Suver'dir. Vahib'us Suver, yarattıklarına suret veren demektir.)

4- O, yerden bitkiler ve otlaklar çıkardı.

5- Sonra da o bitkileri karartıp kuruttu.

Ala Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Ala Suresi okumanın yararları ve faziletleri

6- Bundan sonra sana Kuran'ı okutacağız. Böylelikle bilmen - hatırlaman gerekenleri hiçbir zaman unutmayacaksın.

7- Allah, apaçık beyan edileni de kalbin derinliklerinde saklananı da bilir.

Haberin Devamı

8- Senin işini kolaylaştıracağız.

(Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan ettikten sonra kendisi ve sahabesi, Mekkeli müşriklerin zulmüne uğramıştır. Ancak, Allah, her birine dayanma gücü vermiş ve en sonunda Müslümanları zafere ulaştırmıştır. Bedir ve Hendek savaşında da sayıcı az olan Müslümanlar, müşriklerin ordusunu yenmiş ve Mekke fethederek Kabe'deki tüm putları yıkmıştır.)

9- Sen etrafındakilere hatırlatmaya devam eder.

(Dünyanın fani olduğunu, herkesin kıyamet koptuktan sonra Allah'ın huzurunda toplanıp dünyadaki tüm iyi - kötü amellerinden hesaba çekileceğini hatırlaması gerekir. Bu ayette de Hz. Muhammed'den bunu hatırlatılması isteniyor.)

Ala Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Ala Suresi okumanın yararları ve faziletleri

10- Allah'a iman edenlerin içi ürperecek ve verdiğin öğütleri dinleyecektir.

11- Allah'ı ve nimetlerini yalanlayanlar ise verdiğin öğütlerden kaçınacaktır.

12- Onlar, en büyük ateşe atılacak olanlardır.

(Cehennemin 7 tabakası vardır. En alt katına Haviye denir. Haviye'ye münafıklar ve mürtetler girecektir. Münafıklar, Allah'a, peygamberlere ve ahiret gününe iman ettiklerini söyleseler de kalben inanmazlar. Mürtetler ise Müslüman olup daha sonra başka dine geçenlerdir.)

Haberin Devamı

13- Onlar orada ne ölür ne de hayat bulur.

 14- Elindekileri biriktirmek yerine infak eden ve kalbini bu şekilde arındıranlar ise gerçekten kurtuluşa erenlerdir.

(Gerçek müminler gerçek kurtuluşun dünyada değil ahirette olduğunu bilirler. Çünkü Kuran'da da belirtildiği üzere dünya, gelip geçici bir oyun yeridir. Ebedi saadet yurdu ise cennettir.)

15- Cennete girecek olanlar Rabbinin adını sık sık zikredenler ve namaz kılanlardır.

16- Ama yine de birçoğunuz dünya hayatını tercih ediyor.

(Bir gün öleceğini bilen tek canlı insandır. Buna rağmen birçok insan, dünyada sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hareket eder. Ölümün kaçınılmaz olduğu bir dünyada, ahireti düşünmeden yaşamak, en büyük gafletlerden biridir.)

17- Oysaki kalıcı olan dünya hayatı değil ahiret hayatıdır.

18- Hiç şüphesiz biz bunlar senden önceki peygamberlere de vahyetmiştik.

Haberin Devamı

19- (Örneğin) Hz. Musa ve Hz. İbrahim'e...

Ala Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Ala Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Ala Suresi Türkçe Okunuşu

Sebbihısme rabbikel'a'la.

Elleziy haleka fesevva.

Velleziy kaddere feheda.

Velleziy ahrecelmer'a.

Fece'alehu ğusaen ahva.

Senukriüke fela tensa.

İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.

Ve nüyessirüke lilyüsra.

Fezekkir in nefe'atizzikra.

Seyezzekkerü men yahşa.

Ve yetecennebühel'eşka.

Elleziy yaslennarelkübra.

Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

Kad efleha men tezekka.

Ve zekeresme rabbihi fesalla.

Bel tü'sirunelhayateddünya.

Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

İnne haza lefissuhufel'ula.

Suhufi ibrahiyme ve musa.

 AL'A SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

 1- Bir ay boyunca, her gün 100 kez Al'a Suresini okuyan kişilerin tövbesi kabul olur.

 2- Al'a Suresi, takva sahibi kulların kalbini, şüpheden, vesveseden ve manevi sıkıntılardan korur.