Geri Dön

Tin suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Tin Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Tin Suresi Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Tin Suresi adını ilk ayette geçen ve incir anlamına gelen tin kelimesinden almıştır.

Tin suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Tin Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Surede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilmiş ve insanın yüksek olan değeri vurgulanmıştır. Kötü ahlakın bu değeri düşürdüğü de belirtilmiştir. İman edip de iyi işler yapanlar bu surede övülmüş fakat kötü işler yapanların da hesap ve cezaya çekilecekleri anlatılmıştır. 

Tin Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Tin Suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:

Vettiyni vezzey tuni. Ve turi siyniyne. Ve hazel beledil emiyni. Lekad halak nel insane fiy ahseni takviymin. Sümme reded nahü esfele safiliyne. İnnelleziyne amenu ve amilus salihati felehum ecrun gayru memnun. Fema yukez zibuke badu biddiin. Eley sallahu bi ahkemil hakimiyn.

Tin Suresi Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Tin'e ve zeytun'a and olsun. Sina dağına and olsun, bu güvenli olan şehre de (Mekke'ye) and olsun ki, biz gerçekten de insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların da aşağısına indirdik. Ancak, iman eden ve salih emel işleyenler farklı. Onlar için elbette ki devamlı olan bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana cezayı ve hesabı yalanlatır? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil mi?

Tin suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Tin Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Tin Suresinin Tefsiri şu şekildedir:

Allah kendisinin kudret sıfatlarına göre önemli varlıklara vahiy indirdiğini ve yapılması gerekenleri bildirdiğini söylemiştir. Bu görüşe göre incir ve zeytin mecaz olarak bunların çok bulunduğu Akdeniz topraklarını betimlemiştir. Kur'an'da ismi geçen peygamber bu topraklarda yaşamıştır ve kendilerine tebliğler bu topraklarda verilmiştir. En güzel biçim tabiri ile de insana Allah tarafından en güzel biçim verildiği söylenmiştir. İnsanlar en mükemmel ve en seçkin varlıklar olarak yaratılmıştır. 

Tin Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Tin suresinin yetmiş kez okuyan kişilerin halk gözünde heybetli ve aynı zamanda gösterişli kimseler olacakları rivayet edilir. İnsanların gözünde sevimli ve aynı zamanda güzel, iyi bir insan olarak görülmek için Tin suresinin okunması gerekir. Her kim ki bu sureyi bir kağıda yazar ve cam kabın içinde koyar sonra bu kabı yağmur suyu ile doldurur ve bu suyu bahçesine dökerse o bahçedeki mahsul daha bereketli olur. Yolculuğa çıkmadan önce de bir kağıda yazar ve her kimse bunu üzerinde taşırsa eve dönene kadar yolculuk boyunca emniyette olur.

Tin suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Tin Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Tin Suresi Anlamı

Surede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilmiş ve insanın yüksek olan değeri vurgulanmıştır. Kötü ahlakın bu değeri düşürdüğü de belirtilmiştir. İman edip de iyi işler yapanlar bu surede övülmüş fakat kötü işler yapanların da hesap ve cezaya çekilecekleri anlatılmıştır. Kötü kişiler kınanırken iyiler de övülmüştür. Surenin sonunda ise hüküm verenlerin en üstünün de Allah olduğu belirtilmiştir. 

Tin Suresinin Konusu Nedir?

Tin bir dağ adıdır ve kelime olarak da incir anlamına gelmektedir. Tin suresi 8 ayetten oluşmuştur ve surede temel olarak iyi işler yapanlardan da övgü ile bahsetmiştir. Önemli varlıkların üzerine surede yemin edilmiş ve insana verilmiş olan yüksek değerden de bahsedilmiştir. Hüküm verenlerin en üstünü Allah'tır ve bu da surede açık bir şekilde belirtilmiştir. İyi işler yapanların övüldüğü ve kötü işler yapanların da ceza görecekleri söylenmiştir. Bu nedenle surenin okunması da oldukça önemlidir. Kısa olmasından dolayı da kolay bir şekilde ezberlenir.