Geri Dön

Hz. İshak kimdir? Hz İshak ne zaman, kaç yıl yaşamıştır?

Hz. İshak, Hz. İbrahim'in oğludur. Babasının ölümünden sonra Şam bölgesinde Hz. İshak peygamberlik yapmıştır. Hz. İshak kimdir? Hz İshak ne zaman, kaç yıl yaşamıştır? Hz İshak hayatı ve kıssası ne? İşte Hz. İshak mucizeleri ve ilgili ayetler…

Hz. İshak kimdir? Hz İshak ne zaman, kaç yıl yaşamıştır?

Hz. İshak peygamber, Hz. İbrahim'in ikinci oğludur. Görünüş olarak da babasına çok benzediği rivayet edilmektedir.

HZ İSHAK KİMDİR?

Hz. İshak peygamber Hz. İbrahim'in ölümünden sonra Şam bölgesinde peygamber olmuştur. Allah (cc) Hz. İshak peygamberi hayır ve seçkin bir insan olarak yaratmıştır. İshak, İbranice bir kelimedir ve gülmek anlamına gelir. Hz. İshak Peygamber çobanlık mesleği ile uğraşmış ve hayvanlarla konuşması da mucizelerinden sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de İshak peygamberin adı 17 kez geçmektedir.

HZ İSHAK NE ZAMAN, KAÇ YIL YAŞAMIŞTIR?

Bazı rivayetlere göre Hz. İshak, 120 ya da 160 yıl yaşamış ve ardından da Filistin'de vefat etmiştir. Kudüs civarında vefat etmiş ve ardından da babası Hz. İbrahim'in (as) Mezrada yer alan kabrinin yanına defnedilmiştir. Hz. İshak'ın babası Hz. İbrahim aleyhisselamdır ve ölümünden sonra babasının yerine geçerek Şam bölgesinde peygamberlik görevi yapmıştır.

HZ İSHAK HAYATI VE KISSASI

Şam ve Filistin bölgesinde peygamberlik görevini yerine getirmiş olan İshak peygamber Hz. İbrahim'in ikinci oğludur. Annesinin ismi Hz. Sare olan Hz. İshak Şam bölgesinde büyümüş bir peygamberdir. Sonrasında da Mekke'ye gitmiştir. Babasından öğrendiği din kurallarını topluma öğretmek için çalışmıştır. Hz. İshak yaşadığı sürece hep insanlığa Allah'ın (cc) dinini anlatmıştır ve onlara din kurallarını öğretmek istemiştir. Çobanlık ile uğraşmış olan Hz. İshak hayvanlar ile konuşmasıyla bilinmektedir. Mucizesi sayesinde bir koyun tek seferde 90 kuzu doğurmuştur. Mucizelerine şahit olan insanlar Hz. İshak'a inanmış ve bu sayede inananların sayısı da artmıştır. Hz. İshak peygamberin ismi Kur'an'da 17 yerde geçer ve kendisinden 17 yerden bahsedilir.

HZ İSHAK MUCİZELERİ VE İLGİLİ AYETLER

Hz. İshak dilsiz hayvanlar ile konuşabilmektedir. Mucizesi sayesinde bir boyun bir batında 90 tane kuzu dünyaya getirebilmiştir.

Üzerine bindiği hayvanın yokuş yukarı doğru giderken ön ayakları kısalmakta ve arka ayakları uzamaktadır.

Hz. İshak ile ilgili ayetler de şu şekildedir:

Bakara Suresi 13. ayet: Deyin ki: ' Biz Allah'a (cc) bize indirilen, İsmail, İbrahim, Yakub ve İsmail ve torunlarına indirilene, İsa ve Musa'ya verilenle peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini bir diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na teslim oluruz.

Nisa Suresi 163. ayet: Nuh'a ve sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy etti. İbrahim'e, İshak'a, İsmail'e, Yakub'a, torunlarına, Yunus'a, Süleyman'a, İsa'ya, Eyyub'a ve Harun'a da vahiy ettik. Davud'a Zebur verdik.

Yusuf Suresi 6. ayet: Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve önce ataların İshak ve İbrahim'e nimetini verdiği gibi senin ve Yakub ailesinin de üzerine nimetlerini tamamlayacaktır. Elbette ki Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.