Geri Dön

Hz. İsa kimdir? Hz İsa'nın tüm mucizeleri ve ölümü

Hz. İsa 5. büyük peygamber olarak bilinmektedir. İncil kitabının elçisidir ve 30 yaşında peygamberlik unvanını almıştır. Peki, Hz. İsa kimdir? Hz. İsa ile ilgili ayetler neler? Hz İsa'nın çarmıha gerilmesi nasıl gerçekleşti? İşte Hz. İsa’nın hayatı, özellikleri ve mucizeleri!

Hz. İsa kimdir? Hz İsa'nın tüm mucizeleri ve ölümü

Hz. İsa Kudüs'te dünyaya gelmiştir ve İsrailoğullarına gönderilen son peygamber özelliğindedir.

HZ İSA KİMDİR?

Hz. İsa’nın annesinin adı Hz. Meryem'dir ve annesi de Hz. Davut soyundan gelir. 5 büyük peygamberden biri olan Hz. İsa İslam kaynaklarındaki bilgiye göre Hz. Meryem'in Allah takdiri ile hamile kalmasından sonra dünyaya gelmiştir. İsrailoğlu olarak da bilinen kavme gönderilmiştir ve Hz. İsa peygamber unvanını 30 yaşında almıştır.

İncil kitabının elçisi olan Hz. İsa henüz 33 yaşına geldiğinde diri bir biçimde göğe doğru yükselmiştir. Hz. İsa Yahya peygamberden yalnızca 6 ay sonra dünyaya gelmiştir ve hakkında Kur'an-ı Kerim'de bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda Hz. İsa Kur'an'da ismi bildirilen bir peygamberdir.

HZ İSA'NIN TÜM MUCİZELERİ VE ÖLÜMÜ

Hz. İsa'nın toplam 9 mucizesinin olduğu bilinmektedir. Hz. İsa henüz daha beşikteyken konuşmaya başlamıştır ve dört tane ölüyü dirilttiği bilinir. Kör olanların daha iyi görmesini sağlar, kavmindekilerin yediklerini ve sakladıklarını da bilirdi. Allah'a dua ettiği zaman üzerinde etler olan sofralar indirilmiştir ve canının istediği her yemek de önünde belirirdi. Yahudiler Hz. İsa'dan uzak oldukları halde onların tüm sakladıklarına ve tüm sırlarına hakim olurdu.

Hz. İsa'dan herhangi bir şey saklamak mümkün değildi. Hz. İsa uykuda bile olsa yanında olanları her zaman bilirdi ve çamurdan kuş yaptığında da canlanmasını sağlayabilirdi. İslami bilgilere göre Hz. İsa başka bir surette ya da çarmıhta öldürülmemiştir. İslam'a göre İsa çarmıha gerilmiştir fakat Allah (cc) tarafından göğe yükseltildiğinden hiçbir zaman ölmemiştir.

HZ İSA İLE İLGİLİ AYETLER

Bakara 87. ayet: And olsun, biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından da elçiler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya açıkça belgeler verdik ve onu Kudüs'le teyit ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşuna gitmeyecek bir şey ile gelse ona büyüklük taslayacaksınız. Bir kısmınız da onu yalanlayacak ve onu öldürecek misiniz?

Al-i İmran 45. ayet: Hani melekler dedi ki: 'Meryem, Allah (cc) kendinden bir kelimeyi sana müjdeler. Onu adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette onurlu, seçkin ve saygındır. Ayrıca Allah'a (cc) yakın kılınanlardandır.

HZ İSA'NIN ÇARMIHA GERİLMESİ

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi milattan sonra 30 ile 33 arasına denk gelir. Bir dizi işkence ve sorgulama sonrasında Roma'nın Yahudiye eyaletine bağlı olan Golgota kısmında Hz. İsa çarmıha gerilmiştir. Her kutsal kitapta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ile ilgili olaya yer verilmiştir. İslam'a göre Hz. İsa çarmıhta ya da başka bir surette öldürülmemiştir. Bazı bilginler İsa peygamberin çarmıhta öldüğüne inansa da bazıları tarafından ölmediği ve Allah (cc) tarafından diri bir şekilde göğe yükseldiğine inanılır.