Geri Dön

Hz. İbrahim kimdir? Hz İbrahim'in mucizeleri nelerdir? Hz İbrahim'in hayatı ve özellikleri!

Hz. İbrahim Kur'an'da isminden sıkça bahsedilen bir peygamberdir. Hz. Muhammed'e (sav) görüntü olarak en çok benzeyen peygamber olarak da bilinmektedir. Peki, Hz. İbrahim kimdir? Hz İbrahim'in mucizeleri nelerdir? Hz. İbrahim kıssası nedir? Hz. İbrahim ile ilgili ayetler neler? İşte Hz. İbrahim hakkındaki bilgiler…

Hz. İbrahim kimdir? Hz İbrahim'in mucizeleri nelerdir? Hz İbrahim'in hayatı ve özellikleri!

Hz. İbrahim, Babil'in doğusunda bulunan Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki bölgede dünyaya gelmiştir.

HZ İBRAHİM KİMDİR?

Hz. İbrahim'in babasının adı Taruh olarak bilinir. Görüntü olarak Hz. Muhammed'e (sav) en çok benzeyen kişi olarak Hz. Muhammed (as) söylenmektedir. Hz. İbrahim, Allah'ın (cc) dostu sıfatına sahiptir. Bilinen diğer sıfatı da Peygamberlerin babası sıfatıdır.

Hz. İbrahim iki kez evlenmiştir. Bu evliliklerden ilki Hacer, ikincisi ise Sare olarak bilinir. İlk eşi Hacer'den oğulları Hazreti İsmaiil, ikinci eşi Sare'den ise Hazreti İshak doğmuştur. Hz. Muhammed'in soyundan olan son peygamberdir ve hem hanif hem de Müslüman olarak bilinir.

HZ İBRAHİM MUCİZELERİ NELERDİR?

Hz. İbrahim, Kur'an'da ismi çok fazla geçen peygamberler arasındadır. İbrahim suresi olarak da bir sure vardır. Kur'an'da çok duası bulunan da yine İbrahim aleyhisselamdır. İbrahim (as) günümüzde zemzemin olduğu yerde eşini ve oğlunu su tulumu ve hurma ile ortada bırakarak gitmiştir. O zamanlarda etrafta herhangi yerleşim yeri ya da su yoktu. İbrahim (as) Allah (cc) öyle emrettiği için onları bırakarak oradan ayrılmıştı. Eşi Hacer Hz. İbrahim'in arkasından yetişerek kendilerini neden bıraktığını sorduğunda ise Allah'ın emrettiğini anladı ve hemen geri gitti.

Bunun ardından Hacer orada su bulamayınca Allah zemzemin yerinde su çıkardı ve ona ikramda bulundu. Hz. İbrahim bir gece rüyasında Allah'ın (cc) oğlu İsmail'i kendisi için kurban etmesini istediğini gördü. Sabah üzgün olarak kalksa da bunu eşine ve oğluna açıkladığında Allah (cc) için olduğunu duyan oğlu ve eşi kabul etti. Hz. İbrahim tam gerekeni yapacakken Allah (cc) onu durdurdu ve bir koyun indirerek onu kurban kesmeyi müminlerine farz kıldı.

HZ İBRAHİM'İN KISSASI

Keldani kavmine gönderilmiş olan İbrahim'e Allah (cc) 10 tane suhuf indirmiştir. Hz. İbrahim kendisinin heykeline yaptıran ve halkın da ona tapmasını isteyen Nemrut'a davet için gittiğinde firavun tarafından ateşe atılmıştır. Fakat Hz. İbrahim'i ateş yakmamıştır ve bir mucize olarak oradan sağ salim kurtulmuştur. Bu olaydan sonra Hz. İbrahim'e inananların sayısı artmıştır ve ona iman edenler ile beraber eşini de alarak Harran'a göç etmiştir.

HZ İBRAHİM İLE İLGİLİ AYETLER

Bakara 124. ayet: 'Vakti ile Rabbi Hz. İbrahim'i bazı emirler ile imtihan etmiş, o da tüm bunları harfiyen yerine getirmişti. Bunun üzerine Rabbi ona 'seni insanlara önder yapacağım' dedi. İbrahim de 'zürriyetimden de önderler çıkar' diye dua edince 'Benim verdiğim sözün zalimler için geçerliliği yoktur'' buyurdu.

Bakara 140. ayet: Yoksa siz İbrahim, İshak, İsmail, Yakup ve torunların Hristiyan ya da Yahudi olduğunu mu söylüyorsunuz? De ki: 'siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah (cc) mı?' Allah'ın kendine bildirdiği gerçekleri bilip söylemeyenden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptığınızdan habersiz değildir.