Gazete Vatan Logo

Sabahattin Ali Eserleri Nelerdir? Sabahattin Ali Eserleri'nin Özellikleri

1908 yılında Edirne'de doğan Sabahattin Ali, 41 yıllık yaşamında 3 roman, 3 şiir ve 5 öykü kitabı yazdı. "Esirler" adlı oyunu ilk kez 1936 yılında sahnelendi. Cumhuriyet sonrası toplumcu gerçekçi edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Sabahattin Ali, eserlerinde Türk aile yapısını, sınıf çatışmasını ve kadın - erkek ilişkilerini mercek altına aldı. Yazarın Gramofon Avrat adlı öyküsü 1987 yılında Yusuf Kurçenli tarafından sinemaya uyarlandı. Sabahattin Ali'nin beyaz perdeye uyarlanan diğer hikayeleri ve romanları şunlardır: Hanende Melek (1975) - Kuyucaklı Yusuf (1985) - Devlerin Ölümü (1990) - Kar Beyaz (2010)

Sabahattin Ali Eserleri Nelerdir? Sabahattin Ali Eserleri'nin Özellikleri

1- Kuyucaklı Yusuf 

Sabahattin Ali'nin ilk romanı olan Kuyucaklı Yusuf romanında,, ağanın ve yardımcılarının zulmüne boyun eğmek yerine karşı çıkan Yusuf ile silah arkadaşlarının yaşadıkları anlatılmaktadır. Daha öncesinde yazılan toplumsal gerçekçi romanlarda aydın- halk çatışması anlatılırken ilk defa bu kitapta zengin - fakir çatışması sınıfsal bir bakış açısıyla ele alınmıştır. 

Kuyucaklı Yusuf ilk cildi 1955 yılında yayımlanan İnce Mehmed adlı romana esin kaynağı olmuştur. 

2- Kürk Mantolu Madonna 

Türk Edebiyatında en çok okunan beş romandan biri olan Kürk Mantolu Madonna ilk baskısı 1937 yılında yapmıştır. Kitapta Maria Puder ve Raif Efendi'nin yaşadığı imkansız aşk, hem şiirsel hem de realist bir üslupla anlatılmaktadır. 

Sabahattin Ali Eserlerinin Özellikleri

1- Eserlerinde zengin - fakir, işçi - patron, burjuva - emekçi gibi farklı sınıflardan insanların yaşadıkları çatışmalara sıklıkla yer verilmiştir. 

2- Sabahattin Ali'nin romanlarında ve öykülerinde aydınlar, idealist ve müdacelediri. Hiç kimse kolay kolay yenilgiyi kabul etmez ve sonuna kadar mücadele eder. 

3- Yazar, vermek istediği mesajları doğrudan okura aktarmak yerine satır aralarına gizler. Böylelikle olay örgüsü sekteye uğramaz. 

4- Diyaloglarda halk ağzı ve yerel deyimler kullanılmıştı. Örneğin Hatice adlı bir karakterin adı "Hatçe" şeklinde geçmektedir. 

5- Sabahattin Alinin eserlerinde hem iç hem de dış gözlem vardır. Dış gözlemler mekanlardan çok insan ilişkileri detaylı bir şekilde anlatılır. İç gözlemde ise karakterler kendilerini ve hayatı sorgularlar.