Geri Dön

Regaip gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip gecesi namazı yatsıdan sonra kılınır mı, Regaip kandili namaz duası, zikir ve tesbihleri!

Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar başladı. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili de bugün idrak ediliyor. Kendini Allah’ın huzuruna bırakmak isteyenler, kandil günü nelerin yapılacağını, hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Regaip gecesi namazı nasıl kılınır, kandil namazı kaç rekattır? İşte Regaip Kandili namaz duası, zikir ve tesbihleri…

Regaip gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip gecesi namazı yatsıdan sonra kılınır mı, Regaip kandili namaz duası, zikir ve tesbihleri!

Üç aylar başladı. Maneviyata önem verenlerin ibadetler konusunda yaptığı araştırmalar da arttı. Üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder. Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir. Bugüne özgü bir ibadet şeklinin olup olmadığı merak edilirken, Regaip gecesi namazı hakkındaki aramalar arttı. Peki, Regaip gecesi neler yapılır? Regaip gecesi namazı nasıl kılınır, yatsıdan sonra kılınır mı? İşte Regaip Kandili namaz duası, zikir ve teşbihleri…

REGAİP GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR, BUGÜNE ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84)

REGAP KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR

Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.

Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.

Namazın bitmesinin ardından ise: 'Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.' Duası 70 defa okunur. Ardından secdeye kapanıp 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duası da 70 defa okunur. Secdeden kalktıktan sonra ise Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram. Duası da 70 defa okunur. Son kez secde edip 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duaları okunur.

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere " Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere "Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü" dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. ( İhya ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

Regaip gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Regaip gecesi namazı yatsıdan sonra kılınır mı, Regaip kandili namaz duası, zikir ve tesbihleri

REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi

SALAVAT-I ŞERİF NASIL GETİRİLİR?

Peygamberimize salata ü selam birçok şekilde getirilebilir. Allah'ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed'e (s.a.v.) en kısa şekillerde;

"Allahümme salli alâ Muhammed"
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
"Sallallahü aleyhi ve sellem"
"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

diye salât ü selam getirilebilir.