Geri Dön
GündemMikrobiyalit nedir, mikrobiyalitler ne işe yarar? Mikrobiyalit nasıl oluşur?

Mikrobiyalit nedir, mikrobiyalitler ne işe yarar? Mikrobiyalit nasıl oluşur?

Su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler kıyıya yakın bölgede gün yüzüne çıktı. Söz konusu haberlerin ardından Mikrobiyalit nedir, mikrobiyalitler ne işe yarar? Mikrobiyalit nasl oluşur? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Mikrobiyalit nedir, mikrobiyalitler ne işe yarar? Mikrobiyalit nasıl oluşur?

Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ve yoğun buharlaşmanın yaşandığı Van Gölü'nde bazı bölgelerde su seviyesinin azalmasıyla, oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitler görülmeye başlandı. Peki, Mikrobiyalit nedir, mikrobiyalitler ne işe yarar? Mikrobiyalit nasıl oluşur?

Mikrobiyalit nedir, mikrobiyalitler nasıl oluşur?

Mikrobiyalitlar, Belirli bentik mikrobiyal topluluğun dertital tortuyu yakalaması ve çökelti şeklinde oluştuğu zeminde birikmesi sonucu oluşan organize mercan resifi benzeri yapılardır.

Yaşayan bentik mikrobiyal topluluklar, fotosentetik prokaryotların, ökaryotik mikroalglerin ve kemoototrofik ve kemoheterotrofik mikropların karmaşık ekolojik kümelerini içerir.

Mikrobiyalitler, kaya tipi yapıları sebebi ile cansız görünebilir, ancak üzeri tek hücreli birçok bakteri, mikroalgler ve mikroorganizmalar için konak yeridir. Belirli sulak habitatlar da yaşayan milyonlarca mikrobun etkileşimi sonucu yıllar içinde oluşurlar. Mikroplar, mikrobiyalit yapısını oluşturmak için sudaki minerallerin çökelmesini kolaylaştırırlar. Mikrobiyalitler kaya gibi olduklarından, çok eski zamanlardan beri yeryüzüne fosil kalıntılar olarak kalmışlardır. Stromatolitler olarak bilinen fosilleşmiş mikrobiyalitler (yatak veya katman anlamına gelen Yunanca ströma'dan ve kaya anlamına gelen litos'tan gelir.), 3.7 milyar yıl öncesine dayanan dünyadaki yaşamın en eski kanıtlarıdır. Siyanobakteriler, mikrobiyalitlerde bulunan bir tür mikroptur. Ve bu bakteriler mikrobiyalit resiflerinin oluşumu sürecinde önemlidirler. Siyanobakteriler, mikrobiyal topluluğu ortamdaki tehlikeli şeylerden koruyan boşluku hücreler inşa ederler; bunların arasında kurumalarını ve güneşin UV ışınlarınından zarar görmelerini önlerler. Siyanobakteriler tarafından inşa edilen hücreler, mikrobiyalitlerin büyümesine yardımcı olan tortuları ve mineralleri hapseder ve bağlar. Siyanobakteriler ayrıca mukoza gibi ekzopolimerik maddeler (EPS) adı verilen sümüksü maddelerin üretiminde sorumludur. Ekzopolimerik maddeler mikropların birbirine yakın kalmasına yardımcı olur ve hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. Siyanobakteriler ayrıca Güneş'ten gelen fotonlarla etkileşime giren ve onların fotosentez yapmalarına izin veren pigmentlere sahiptir, bu da atmosferden karbonun (Karbondioksit şeklinde) hücrelerine dahil edilmesine yol açar. Siyanobakteriler fotosentez sırasında suyu alır ve oksijen üretir.

Mikrobiyalit ne işe yarar?

Mikrobiyalitler çok eski oldukları için, tahminlere göre Dünya'nın oksijenlenmesine katkıda bulunmuşlardır. Siyanobakteriler, diğer mikrop türleri için besin kaynaklarından biridir ve birçok farklı mikrop türünün, mikrobiyalit topluluğunu oluşturmak için bir ekip olarak birlikte çalışmasına yardımcı oldukları tahmin edilir.