Geri Dön
GündemKKTC lideri Tatar'dan Anastasiadis'e çağrı: Hayaller peşinde koşma

KKTC lideri Tatar'dan Anastasiadis'e çağrı: Hayaller peşinde koşma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Nikos Anastasiadis'in "iki devletli çözümün mümkün olmayacağı" açıklamalarına cevap vererek, "1968 yılından bu yana devam eden müzakere süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ana nedeni de halen devam etmekte olan Rum-Yunan zihniyetidir.

KKTC lideri Tatar'dan Anastasiadis'e çağrı: Hayaller peşinde koşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in "Ada'da iki devletli çözümün mümkün olmayacağı" açıklamalarına cevap verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis'e çağrıda bulunarak, " Anastasiadis'e c¸agˆrım, gerc¸ekles¸meyecek hayaller pes¸inde kos¸maması ve diyalog c¸agˆrılarımıza olumlu yanıt vermesidir" dedi.

"ANASTASİADİS İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN GERÇEKÇİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Rum Ortodoks Kilisesi Bas¸piskoposu II. Hrisostomos'un ‘Anastasiadis iki devletli c¸o¨zu¨m istedi’ ac¸ıklamasından sonra Gu¨ney Kıbrıs'ta konu ile ilgili tartıs¸malara dikkat çeken KKTC lideri Tatar," Rum Yo¨netimi Bas¸kanı Nikos Anastasiadis 2021 yılında yaptıgˆı ilk ac¸ıklamada "Federasyondan bas¸ka bir c¸o¨zu¨m s¸eklini go¨ru¨s¸mem, Crans Montana'da savunduklarıma bagˆlıyım" derken iki devletli c¸o¨zu¨m s¸eklini BM Genel Sekreteri'nin eski Kıbrıs O¨zel Danıs¸manı Espen Barth Eide'nin kurguladıgˆını ileri su¨rerek, sorumlulugˆu ona yu¨klemeye c¸alıs¸mıs¸tır” ifadelerini kullandı. Gerc¸ekte ise Rum Lideri Anastasiadis'in iki devletli c¸o¨zu¨mu¨n gerc¸ekc¸i bir c¸o¨zu¨m oldugˆuna inandıgˆının bilindiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs konusuyla ilgili fakto¨rler de bunu biliyor. Tu¨rkiye Dıs¸is¸leri Bakanı Mevlu¨t C¸avus¸ogˆlu ile go¨ru¨s¸mesinde de bunu dile getirdiği bizzat Sayın C¸avus¸ogˆlu tarafından da ac¸ıklanmıs¸tı” dedi.

"ANASTASİADİS, BASKI ALTINDA KALIYOR"

Tatar, Anastasiadis’in Rum Ortodoks Kilisesi, AKEL, ELAM ve digˆer unsurların bu¨yu¨k baskısı altında kalarak eski politikalara geri do¨nmek zorunda kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki Kıbrıs Tu¨rk halkı ile Rum halkının es¸it kurucu ortaklıgˆında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "Enosise sıc¸rama tahtası" ve "ara hedef" olarak niteleyen Bas¸piskopos Makarios ile Rum-Yunan liderligˆiydi. Bu hedefe yo¨nelik olarak Akritas Planı hazırlanırken, Rum gizli o¨rgu¨tlenmesi ve silahlanması da su¨ru¨yordu. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası da Rum liderligˆi tarafından ayaklar altında c¸igˆnenirken, Anayasada Kıbrıs Tu¨rk halkına sagˆlanan haklar da yok edilmek isteniyordu.

"15 TEMMUZ DARBESİNİN HEDEFİ KIBRIS'I YUNANİSTAN'A İLHAK ETMEKTİ"

Tatar, Kıbrıs'ta Yunanistan'ın gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik katliamların unutulmadığını ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Enosis hedefli olarak bas¸latılan Kanlı Noel saldırılarında neler yas¸andıgˆını da c¸ok iyi hatırlıyoruz. Halkımızın direnis¸i ve Tu¨rkiye'nin mu¨dahalesi olmasaydı Kıbrıs'ta ikinci Girit faciası yas¸anacaktı. Yunan Cuntası tarafından organize edilen 15 Temmuz darbesinin de hedefi Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmekti. Tu¨rkiye 20 Temmuz Barıs¸ Harekatı'nı gerc¸ekles¸tirmeseydi Kıbrıs Tu¨rk halkı soykırımdan gec¸irilip, katliam c¸ukurlarına go¨mu¨lecekti. Bu arada Yunanistan eski Bas¸bakanı Kostas Simitis'in de Gu¨ney Kıbrıs'ın tek yanlı ve haksız bir s¸ekilde AB u¨yesi yapılmasından sonra yaptıgˆı ac¸ıklamayı da hatırlatmak gerekir. Simitis aynen s¸o¨yle demis¸ti; "Kıbrıs'ın AB u¨yeligˆiyle Enosis gerc¸ekles¸ti."

"BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASININ ANA NEDENİ RUM - YUNAN ZİHNİYETİDİR"

Kıbrıs'ın gerc¸ekleri, yas¸ananlar ve Rum-Yunan zihniyeti ortadadır. Hala daha devam etmekte olan bu zihniyete go¨re; Kıbrıs Elen adasıdır, Kıbrıs Tu¨rk halkı azınlıktır, siyasi es¸itlik ile devlet yo¨netiminde o¨z hakkına sahip degˆildir. Yine bu zihniyete go¨re Kıbrıs'ın ve dogˆal kaynaklarının tek sahibi ve hakimi Rumlardır. 1968 yılından bu yana devam eden mu¨zakere su¨rec¸lerinin bas¸arısızlıkla sonuc¸lanmasının ana nedeni de halen devam etmekte olan Rum-Yunan zihniyetidir. O¨zellikle Crans Montana da federasyona dayalı c¸o¨zu¨m s¸eklinin c¸o¨ktu¨gˆu¨ ve Rum tarafının adil bir anlas¸ma istemedigˆi bir kez daha ortaya c¸ıkmıs¸tır.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DİYORUZ..."

Tu¨m bu nedenlerle, Tu¨rkiye'nin destegˆiyle de egemen iki devlete dayalı c¸o¨zu¨m s¸eklini gu¨ndeme getirdik. Devletimizin varlıgˆı, halkımızın egemenligˆi, o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ve gu¨vende yas¸aması ic¸in egemen iki devletli c¸o¨zu¨m diyoruz. Bu yolda da yu¨ru¨meye devam edecegˆiz. Rum Yo¨netimi Bas¸kanı Anastasiadis'e c¸agˆrım, gerc¸ekles¸meyecek hayaller pes¸inde kos¸maması ve diyalog c¸agˆrılarımıza olumlu yanıt vermesidir. Dilegˆim ve temennim 2021 yılında egemen iki devletli c¸o¨zu¨m s¸ekline ulas¸mamızdır.”