Geri Dön
GündemJandarma ve Sahil Güvenlik’e akademi

Jandarma ve Sahil Güvenlik’e akademi

Subay, astsubay ile diğer personel ihtiyacını karşılamak için İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi oluşturuldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik’e akademi

Olağanüstü Hal Kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerden biri de, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının yapısında önemli bir değişiklik içeriyor. Buna göre, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ile araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu.

Yönetmelik bakanlıktan

Akademinin kuruluş, görev ve çalışma usulleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı olmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulunun da görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri Akademi Başkanınca yürütülecek, hizmetin gerektirdiği hallerde İçişleri Bakanının onayıyla, diğer birim ve kurullar da teşkil edilebilecek.

Akademide istihdam edilen öğretim elemanlarının görev süreleri, her türlü özlük hakları, izinleri, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması konusunda 2547 sayılı kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanacak.

Er erbaş eğitimi komutanlıklarda

Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşların eğitimi ise akademinin belirlediği ilke ve standartlara göre Jandarma Eğitim Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Eğitim Komutanlığı bünyesinde yapılacak. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşlar, belirlenen bir süre için akademi bünyesinde de eğitime tabi tutulabilecek.

Akademiye kimler girebilir?

Akademinin öğrenci kaynağı, lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunları olacak. İlgili devletlerle yapılacak uluslararası anlaşmalara göre yabancı uyruklu öğrencilerin akademiye kabul edilmeleri bakan onayı ile gerçekleşecek. En az 4 yıl süreli fakülte bitirenlerden muvazzaf subay yetişmek için başvuranlar ile fakülte ya da yüksekokul bitirenlerden muvazzaf astsubay olmak için başvuranların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlayanların da 32 yaşını bitirmemiş olması şartı aranacak. Öğrenciler, akademide ücretsiz iaşe edilecek, yatılı kalacak, sağlık giderleri ve ihtiyaçları devletçe karşılanacak. Öğrencilere, ayrıca MSB’ye bağlı okullardaki askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.