Gazete Vatan Logo

İyi öğretmen yetiştirmeden olmaz

LYS testlerinde sorulan soruların yapılma ortalamasının 5 yıllık periyotta ciddi bir düşüş yaşadı. Coğrafya dışında soru çözme ortalamasının yükseldiği başka bir ders olmadı.

Yabancı dildeki gerileme ise daha da endişe verici oranlara ulaştı. 80 sorunun sorulduğu LYS yabancı dil testlerinde 5 yıl önce 44.49 olan Almanca ortalaması 26.56’ya, 27.75 olan İngilizce ortalaması ise 20.07’ye geriledi. Sadece Fransızca’da 35.33 olan ortalama 35.60’a çıktı.

‘Bina kaliteyi artırmıyor’

- Prof. Dr. İrfan Erdoğan (İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)

Son 10 yılda biçime yönelik teknoloji, araç ve gereç, inşaat ve bina gibi alanlardaki iyileştirmeler maalesef eğitimin kalitesine yansımıyor. Eğitim sistemi yorgun. Öğretmenler ve yöneticilerde bir atalet var. Öğretmenlerin motivasyonu yeterli değil. 9 yıl öncesine kadar yapılan eleme odaklı, tek sınav değiştirilerek müfredat odaklı, çoklu sınavlara geçildi.

İki sınav arasında çok fark var ve geçişteki problemler sonuca yansıyor. Sayısal alanlardaki sorun YÖK’ün uzun bir süredir öğretmen sınavlarında alan bilgisini geri planda tutmasından kaynaklanıyor. Sınavlarda matematikten çok eğitim bilimlerine yönelik sorular soruldu. Sınavlarda ne sorulursa öğrenciler ona çalışır. Eğitim fakülteleri için öğrenciler alan bilgisine değil sınav yöntemine yoğunlaştı.

Haberin Devamı

‘Sorular kolaylaştırılmalı’

- Prof. Dr. Ali Baykal (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi)

LYS sıralamaya dayalı bir seçme sınavıdır. Ülkemizdeki eğitim çok iyi de olsaydı yine bir sıralama yapılacaktı ve sınav ortalamaları tam olmayacaktı. Adaylar bütün soruları çözseler seçme yapılamayacaktı. Sonuçlara bakarsak elbette eğitim sistemimizin başarı ortalamasının ‘ortalama şansın’ üstüne çıkamadığını görüyoruz. Her testte soru sayısını seçenek sayısına bölerseniz ‘ortalama şans’ı görürsünüz. Ben şanstan farklı bir şey ölçtüğümüze güven duymak için soruların kolaylaştırılmasından yanayım. Ayrıca 30 soruyla bir eğitim programı değerlendirilemez.

‘Bakanlar sistemi değiştirmemeli’

- Prof. Dr. Mehmet Sağlam (Eski Milli Eğitim Bakanı)

Haberin Devamı

Yargı ve eğitim meselesini ciddiyetle ele alıp halletmemiz lazım. Asıl olan insani gelişme. Dünyada eğitimi çok iyi olan Finlandiya ve Japonya gibi ülkeler incelenmeli. Her gelen Milli Eğitim Bakanı’nın sistem değiştirme yetkisi olmamalı. Bunları bir esasa bağlamadıkça eğitimde sorunlar devam eder. Matematik ve geometride başarı ilk önce doğru dürüst öğretmeni yetiştirmekten sonra da değer vermekten geçiyor. Matematik ve fen ağırlıklı yetiştirip sonra alakasız sorular sorarak olmaz. Evrensel bilimi ortaya koymak lazım.