Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi. AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda Paris İklim Anlaşması'nın onaylanacağını açıklamasıyla Türkiye'nin 2015'den bu yana sürdürdüğü iklim değişikliği ile mücadelesinden taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Paris Anlaşması, Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edildi.

Türkiye'nin 22 Nisan 2016'da 175 ülkeyle birlikte imzaladığı anlaşma, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. BMİDÇS'e taraf 197 ülkenin imzası bulunan anlaşmaya Eritre, Irak, İran, Libya, Yemen ve Türkiye taraf olmadı.

Türkiye'nin BMİDÇS'in gelişmiş ülkeler kategorisini oluşturan Ek-1 listesinden çıkarılmayı ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almayı talep etmesi, anlaşmanın bugüne kadar onaylamamasının nedenlerinden biri olarak görüldü.

Dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olarak tarihi önem taşıyan Paris Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor. Bu hedef petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının azaltarak, yenilenebilir enerjiye yönelmeyi de beraberinde getiriyor.

Gelişmiş ve gelişmekte ülkelerin ulusal katkı beyanları ile emisyon azaltım ve sınırlama hedefleri koymasının istendiği anlaşma çerçevesinde, kararların uygulanması gözden geçiriliyor ve tüm tarafların çalışmaları izleniyor.

AK Parti, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

- Küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Cirosu 240 bin liradan az olan esnafı kapsayacak. Berber, kuaför gibi küçük esnafı kapsayacak. Basit usul defter kullanan esnaf denebilir.

- Mesleki eğitime staj desteği getirilecek. 250 lira işverenden aynı zamanda geri kalan da 500 lira devletten olmak üzere ücret ödeniyordu. Bunun tamamı devletten ödenecek. Kanun teklifine göre mesleki eğitime destek içeriyor.

- Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Vergi kesintisi kalkıyor denebilir.

- Youtuberlara vergi düzenlemesi yapılacak. Vergi alınmıyordu. Ancak defter tutmaları gerekiyordu. Youtuberların banka hesaplarından tahsil edilecek.