Gazete Vatan Logo

Cevdet Yılmaz’dan memur, emekli ve çalışanlara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı sunumunu yaptı. Cevdet Yılmaz, "12’inci Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır" ifadelerini kullanırken, emekli, memur ve çalışanlara ilişkin de önemli bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz’dan memur, emekli ve çalışanlara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Üretimi artırıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülmekte. Kaynakların verimli şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak Türkiye yüzyılının kalkınma altyapısını oluşturan eser ve hizmetler 21 yılda her alanda inşa edilmektedir.

Bir asır önce istiklal mücadelesi ile mazlum haklara ilham veren Türkiye şanlı tarihi ile bugün demokrasi ve kalkınmayı önceleyen adımlarıyla her alanda müreffeh bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 12. Kalkınma Planı 2053 vizyonunu sağlayacak şekilde hazırlanılmıştır.

Bu planımızda 30 yıllık bir perspektif planın başlangıç kısmında tercih etmiş bulunmaktayız. En önemli güç ve ilham kaynağımız milletimizi bağımsız bir şekilde yaşatma sevdasıdır. 12. Kalkınma Planı döneminde milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını temin edeceğiz.

Haberin Devamı

Köklü demokrasisi ile hukukun üstünlüğünü siyasi istikrarı teminat altına almış, küresel barışın, istikrarın, adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş müreffeh Türkiye yolunda hazırladığımız 12 Kalkınma Planı ile uzun vadeli hedeflerimize yürüyeceğiz.

Akademik çevrelerin katkıları ile strateji ve bütçe başkanlığımızın koordinasyonunda hazırlanmıştır. 87 farklı alanda düzenlenen özel ihtisas komisyonlarımıza 8500 alanında uzman kişi katkıda bulunmuştur. Ayrıca katılımcı bir yaklaşımla plan internet sitesine konmuş, vatandaşlarımıza bir anket uygulanmış, vatandaşlarımızın da görüşleri sunulmuştur. 43 binden fazla vatandaşımızın yorum yaptığını ifade etmek isterim.

Planlamanın modası geçmez, önemli olan nasıl planlama yaptığınızdır. Demokratik planlama anlayışını hükümetimiz benimsemiş durumdadır.

2050’de dünya nüfusunun 10 milyarı aşmasını bekliyoruz. Yaşlanan bir nüfus olacak karşımızda. 65 yaş üstü nüfusun gelişmiş ülkelerdeki payının yüzde 28’lere kadar çıkacağı, 80 yaş üstü nüfusun 500 milyona yaklaşacağı bir dünya öngörülüyor 2050’lerde. Farklı bir dünyaya gidiyoruz. Biz de planımızı yaparken dünyadaki eğilimleri dikkate alarak planlamamızı gerçekleştirdik.

Haberin Devamı

Önümüzdeki 30 yılda aşırı hava olaylarına bağlı iş gücü piyasasında tarihi değişimler öngörülmektedir.

30 yıllık perspektif içinde üst gelir grubu ülkeler liginde ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ilk 5 ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz.

İmalat sanayinin milli gelirdeki payını yüzde 30’u üzerine çıkarmayı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi içindeki payını yüzde 17’lere taşımayı, net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı öngörüyoruz.

‘İLK 20 ÜLKE ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

İnsani gelişme endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmeyi, gelir dağılımında adaleti sağlamayı, çalışma çağındaki her bireyin üretkenliğinden faydalanarak işsizlik oranını 2053 perspektifinde yüzde 5’lerin altına düşürmeyi hedefliyoruz.

En az 5 üniversitemizin dünyanın en büyük 5 üniversitesi arasında olmasını, ar ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 4’lere çıkarılmasını öngörüyoruz. Bugün 1.4’e ulaşmış durumdayız. 30 yıllık perspektifte yüzde 4’ler hedefliyoruz.

Haberin Devamı

Ülkemizin turizm gelirlerinde dünyada ilk 3 ülkeden biri, sağlık turizminde dünyanın merkezi haline yükselmesini hedefliyoruz. Dinamik bir yaklaşımla politikalarımızı her daim güncellerken rotamızı takip ederek şekillendireceğiz, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz bu yolda elbette bugünden öngörmediğimiz birçok iç dış gelişmelerle karşılaşabiliriz. Nereye gitmek istediğinizi biliyorsanız birtakım güncellemeler yaparak hedefe ilerlersiniz biz de bu perspektifle devam ediyoruz.

2019-23 döneminde dünya ekonomisi tarihi ortalamaların altına düşerek yüzde 2.5 civarında büyüme göstermiştir. 2023’te bunun yüzde 3civarında olması beklenmektedir.

Dünyanın karşı karşıya olduğu politika meydan okuması şöyle ifade edilebilir. Bir yandan enflasyonu düşürme çabası var, bu yönde ortaya konan politikalar var. Diğer yandan resesyona düşmeme, işsizliği artırmama, ekonomiyi belli bir seviyede tutma kaygısı var. Dünyadaki politikaların bu iki temel kaygı çerçevesinde oluşturduğunu ifade edebilirim.

Haberin Devamı

Küresel düzeyde makro gelişmelerin yaşandığı bu dönemde gazi Meclis’imize sunduğumuz 12. Kalkınma Planı kalkınma hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olacaktır.

PLANIMIZ 5 EKSEN ÜZERİNDE KURGULANDI!

12’inci Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır. İlk eksenimiz istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi ekseni, ikinci eksenimiz yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim eksenidir. Üçüncü eksenimiz nitelikli insan güçlü aile, sağlıklı toplum eksenimizdir. Dördüncü eksenimiz afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre eksenidir. Beşinci eksenimiz adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim eksenidir.

2022 yılında 9279 dolar olan satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelirimiz 2022 yılında 37 bin 445 dolara kadar yükselmiş, AB ortalamasına yakınmasa oranı 2002 yılındaki yüzde 38.3 seviyesinden 2022 yılında yüzde 69’a kadar yükselmiştir.

‘MİLLİ GELİRİN 1 TRİLYON DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ’

2023 yılı sonu itibarıyla milli gelirimizin ilk defa 1 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. 1.1 trilyon dolara y akın seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz.

‘12 BİN DOLAR HEDEFİNİ AŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ’

Dengeli bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi 2028 sonu itibarıyla fert başına gelirin 17.554 dolara ulaşması beklenmektedir. Bu yıl sonu itibarıyla 12 bin dolar hedefini aşmayı öngörüyoruz.

Geleneksel ihracat ürünlerimizin katma değerini yükseltirken hizmet ihracatının artan potansiyelinden daha fazla pay almak için gerekli dönüşüm süreçlerini dinamik bir şekilde yöneteceğiz.

Ticarette uluslararası mevzuattan kaynaklanan düzenlemeleri ülkemiz dış ticareti üzerindeki yansımalarının hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda güncellenmesi için çalışmalarımıza devam ederken, ihracatta pazar çeşitliliğini sağlamak için girişimlerimizi hızlandıracağız.

İHRACAT VE TURİZM GELİRİ BEKLENTİSİ

Plan dönemi sonunda ihracatın 375 milyar dolar, turizm gelirlerinin 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi sonucunda cari işlemler açığının sıfıra yakın bir düzeyde gerçekleşmesini beklemekteyiz.

MEMUR, EMEKLİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK AÇIKLAMA

Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefimiz enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını pekiştirmektir.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak refah seviyelerini artırmak önceliğimiz olmaya devam edecektir."