Geri Dön
GündemBM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır, go¨revi boyunca BM u¨yelerinin tamamını temsil edeceğini belirterek, "Her bir grubun ve u¨yelerinin beklenti ve go¨ru¨s¸leri, benim ic¸in es¸it derecede kıymetli olacaktır. " dedi.

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Bas¸kanı sec¸en üye ülkelere teşekkürlerini sundu.

Üyelerin gu¨ven ve destegˆinden onur duyduğunu ifade eden Bozkır, şöyle konuştu:

"U¨stelik bu saygın go¨revi, Birles¸mis¸ Milletlerin kurulus¸unun 75. yıl do¨nu¨mu¨nde u¨stlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan'a, bana olan gu¨veni, teveccu¨hu¨ ve bugu¨ne kadarki kesintisiz destegˆi ic¸in s¸u¨kranlarımı sunuyorum. Aynı s¸ekilde sec¸im su¨recimin bas¸ından sonuna kadar go¨sterdigˆi yakın ilgi ve gu¨c¸lu¨ destek ic¸in Dıs¸is¸leri Bakanımız Mevlu¨t C¸avus¸ogˆlu'na da ic¸ten tes¸ekku¨r ediyorum."

Diplomat ve siyasetc¸i olarak Türkiye'ye ve millete yaklas¸ık 50 yıldır hizmet ettiğini, bugu¨n ise kendisi ic¸in yeni bir do¨nemin bas¸langıcı olduğunu belirten Bozkır, BM Genel Kurulu'na bas¸kanlık edecek ilk Tu¨rk vatandas¸ı olmanın kendisi için bu¨yu¨k bir onur kaynagˆı olduğunu vurguladı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN DEVAMINI BEKLİYORUM"

Bozkır, şunları kaydetti:

"Genel Kurul Bas¸kanı olarak go¨revim boyunca Birles¸mis¸ Milletler u¨yelerinin tamamını temsil edecegˆim. Her bir grubun ve u¨yelerinin beklenti ve go¨ru¨s¸leri, benim ic¸in es¸it derecede o¨nemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Bas¸kanı olarak, Birles¸mis¸ Milletlerin ve u¨yelerinin arzu ve beklentilerine en uygun s¸ekilde go¨rev ifa edecegˆimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yo¨neticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Bas¸kanı'nın uyum ic¸inde c¸alıs¸ması gerektigˆine inanıyorum. Go¨rev su¨rem boyunca c¸alıs¸malarım, sizin gu¨ndeminizi ve o¨nceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birles¸mis¸ Milletler c¸alıs¸malarını mu¨mku¨n oldugˆunca daha etkili hale getirmeyi amac¸layan, o¨rgu¨tu¨n reformuna yo¨nelik gu¨ndeminizi, go¨revimin c¸erc¸evesi dahilinde destekleyecegˆim. O¨zellikle zorlu gec¸en son aylarda sergiledigˆiniz liderlik ic¸in takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugu¨ne kadar, sizinle tesis ettigˆimiz verimli diyalog ic¸in ayrıca tes¸ekku¨r ediyorum ve bu is¸ birligˆimizin o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK) gu¨ndemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman c¸akıs¸an nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Bas¸kanıyla da yakın bir is¸ birligˆi ic¸inde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birles¸mis¸ Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Bas¸kanı Bu¨yu¨kelc¸i Munir Akram'la, bu yo¨nde ilk go¨ru¨s¸meyi gerc¸ekles¸tirdiğini söyledi.

Bozkır, önu¨mu¨zdeki do¨nemde de, bu iki temel Birles¸mis¸ Milletler organının yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ o¨nemli c¸alıs¸maları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, tes¸kilatın genel gu¨ndeminin, Birles¸mis¸ Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve gu¨c¸lu¨ bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

"GEC¸İS¸ SU¨RECİNDE DİYALOĞU DEVAM ETTİRMEK ARZUSUNDAYIM"

Genel Kurul gu¨ndeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları o¨nleyecek s¸ekilde ortaya c¸ıkması ic¸in c¸aba go¨stereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu c¸erc¸evede, tu¨m Ana Komitelerin Bas¸kanlarıyla, ki bu go¨revleri I·spanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve S¸ili Daimi Temsilcileri u¨stlenecektir, c¸alıs¸malarını desteklemek ic¸in du¨zenli temas ve iletis¸im halinde olacagˆım. Kovid-19 salgınının yarattıgˆı kos¸ullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bo¨lgesel gruplar ve digˆer u¨lke gruplarının bas¸kanları, koordinato¨rleri ve u¨yeleriyle video konferans yoluyla yaptıgˆım go¨ru¨s¸meler vesilesiyle, son do¨nemde hemen hemen tu¨m Birles¸mis¸ Milletler u¨yesi u¨lkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu go¨ru¨s¸meler ve fikir alıs¸veris¸leri, benim ic¸in son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı u¨lke gruplarını, onların o¨zel ihtiyac¸larını ve Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurul Bas¸kanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Gec¸is¸ su¨recinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."