Gazete Vatan Logo

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz

Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Kazaya karışan kusurlu olan sürücü, karşı tarafın masrafları yanında bir de tazminat ödemek zorunda kalıyor. Avukat Cansen Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kaza sonrası kusurlu tarafın ödemesi gereken tazminatlar ile ilgili bilgi verdi.

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz

ALİCAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Yargıtay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir karar geldi. Kazaya karışan ve kusurlu olan sürücü yeni bir tazminata mahkum edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cansen Erdoğan kaza sonrası tazminat doğuran durumlarla ilgili bilinmeyen detayları açıkladı.

YARGITAY NE KARAR VERDİ?

Aracın serviste kaldığı süreçte ikame bir araç kiralaması yapıldığı kanıtlanamamış olmasına rağmen, rayiç araç kiralama bedeli de dikkate alınarak tazminata hükmedilmesi yönündeki Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin verdiği emsal karar şu şekilde: “Kural olarak haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında gerçek zarar ilkesi geçerlidir. Zarar gören ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı gerçek zararın haksız fiil sorumlularından isteyebilir. Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacı tarafından araç kiralandığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim zararı belirleyebilir. Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan ve bu süre içinde davacının (ikame araç) ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davacının bu talebine objektif kriter ve delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Haberin Devamı

"ÖNEMLİ BİR KARAR"

Yargıtay'ın verdiği karar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cansen Erdoğan, "Trafik kazası sonucu hasar gören aracın onarım için serviste kaldığı süre boyuncu sahibinin araçtan mahrum kalması sebebiyle tazminat talep edilebilir. Hasarlı trafik kazalarında Yargıtay diyor ki; Onarım masrafı, değer kaybına ek olarak araçtan mahrumiyet bedeli de kusurlu taraftan talep edilebilir. Artık araçta gelen değer kaybı kusurlu taraftan talep edibeliyor. Bunun yanında zaten hasar masraflarını da karşı taraftan isteyebiliyoruz. Bunun yanında da araçtan mahrumiyet bedelinin istenebilmesi de önemli bir karar." dedi.

ARAÇTAN MAHRUM KALMA SEBEBİYLE TAZMİNAT KARARI!

Erdoğan, kusurlu tarafın ikame araç bedelini ödemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bu durumda ikame araç konusu öne çıkıyor. Araç serviste kaldığı sürede bir ikame araç kiralaması yapılmışsa ödenecek olan kira bedeli kusurlu taraftan talep ediliyor. Burada kaskonun vermiş olduğu araç ile bunu karıştırmamak gerekiyor. Çünkü birçok kasko poliçesinde ikame araç sağlanacağını belirtiliyor. Eğer kasko dışında herhangi bir araç kiralama yerinden ikame araç kiralaması yapılmışsa bu kira bedeli talep edilebiliyor." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

BU SÜRÜCÜLER TAZMİNAT HAKKINA SAHİP OLUYOR

Trafik kazalarında kusurlu taraftan ne gibi tazminatların talep edilebileceği hakkında bilgi veren Erdoğan, "Biliyorsunuz trafik kazaları karayollarında meydana gelen kazalar olarak adlandırılıyor. Karayollarında meydana gelen kazalarda haksız fiile, zarara uğramış ve beden gücünde kayıp yaşamış herkes sürekli sakatlık halinde bu zararın tazminini hem zarara sebebiyet kişilerden hem de sigorta şirketinden isteyebiliyor. Bu konu ile ilgili olarak şöyle düşünmek lazım. Yaralanmalar halinde vücut bütünlüğünün bozulması, kaza sonucu uzuv kaybı, uzun süreli sakatlık, sürekli sakatlık, psikolojik rahatsızlıkların oluşması, estetik duruşlarda bozukluk yani işgücü kaybının olması halinde de tazminat talep edilebiliyor. Tabi bunun yanında da ifade ettiğim gibi araçta meydana gelen hasarlardan zarar ziyandan, araçta meydana gelen değer kaybından ve bunun yanında o aracın kullanılmamasından dolayı başka bir aracın kullanılmak zorunda kalınması halinde de o aracın bedeli de tazminat olarak talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı