Gazete Vatan Logo

Yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son ödeme tarihi ne zaman?

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın borçları yapılandırılmıştı. Borç yapılandırmada ilk taksit ödemeleri için verilen süre doluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçların ilk taksit ödemesinde son gün hatırlatması yaptı. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Peki, Yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son ödeme tarihi ne zaman? İşte yapılandırma son ödeme tarihi…

Yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son ödeme tarihi ne zaman?

Borç yapılandırmada ilk taksit ödemesi için verilen süre doluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılandırmadan yararlanan vatandaşlara son tarih hatırlatması yaptı. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalıların durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırma kapsamına alınmıştı. Peki,  Yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son ödeme tarihi ne zaman? İşte yapılandırma son ödeme tarihi…

SGK UYARDI! BORÇ YAPILANDIRMADA SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

SGK, yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son günün 30 Kasım olduğunu anımsattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül'de sona eren

İlk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

GELİR TESTİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyebilecek.

YAPILANDIRMA İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021'de sona erecek.

YAPILANDIRMA HAKKINI KAYBETMEYİN!

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURANLAR 1 MİLYONU AŞTI

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

BORÇLARIN FAİZİ, GECİKME ZAMMI VE CEZASI SİLİNDİ!

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.

Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı buldu.