Geri Dön

Türkiye Yemek Hizmeti Pazar Raporu’nun sonuçları açıklandı

Bağımsız araştırma şirketi Deloitte tarafından hazırlanan ve yeme içme sektörünün en büyük bölümünü oluşturan full servis restoranların incelendiği Türkiye Yemek Hizmeti Pazarı Raporu’nun sonuçları açıklandı. Raporda, Türkiye yemek hizmeti pazarının büyüklüğü ve gelecek beklentileri ile birlikte referans ülke harcamaları, müşteri segmentleri ve hizmet türleri faktörleri incelenerek değerlendirmeye alındı.

Türkiye Yemek Hizmeti Pazar Raporu’nun sonuçları açıklandı

Rapora göre, Türkiye genelindeki yeme içme sektörünün toplam pazar büyüklüğünün ortalama 144 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Pazardaki en büyük segmenti ortalama yüzde 40 pay ile full servis restoranlar oluşturuyor. Rapora göre; full servis restoranlar arasında BigChefs, yemek hizmeti sektörünün en büyük bölümünü oluşturan full servis restoranlar kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Türkiye ve AB ortalamalarına bakıldığında yıllık kişi başına dışarıda yemek harcamasının kişi başı toplam harcamaya oranı 2021 yılında Türkiye için yüzde 2,4 olurken, bu oran AB ortalamasında yüzde 5,3 oldu. Bu oranlar Türkiye dışarıda yemek pazarının hâlâ gelişim aşamasında olduğunu ve büyük bir fırsat da olduğunu gösteriyor.

Rapora göre; Türkiye’deki pazarın önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 39,9 bileşik oranda büyümesi bekleniyor. 2021 yılında 144 milyar TL olan dışarıda yemek pazarı büyüklüğünün 2026 yılında 772 milyar TL düzeyine çıkacağı tahmin ediliyor. Raporda, full servis restoranların 2021 yılı pazar büyüklüğü 60,3 milyar TL olarak hesaplanırken, yıllık ortalama yüzde 39 bileşik oranda büyüme beklentisi ile 2026 yılında 312 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. Rapora göre; toplam pazar içindeki pay dağılımına bakıldığında full servis restoranların payı yüzde 40 iken, kafe ve barların payı yüzde 26, fast food/eve servis sektörünün payı yüzde 25, self servis kafeteryalar sektörünün payı yüzde 4 ve büfe/kioskların payı da yüzde 5 düzeyinde.

Öte yandan raporda, İstanbul dışında bir talep potansiyeli olmasına rağmen, coğrafi genişlemenin gerektirdiği operasyonel kompleksite sebebi ile çoğu markanın hâlâ büyük oranda İstanbul’a odaklandığının altı çiziliyor. Şubelerin coğrafi dağılımına bakıldığında ise İstanbul, Ankara ve İzmir çok büyük pay almakla birlikte Türkiye’nin geri kalanında limitli varlık gösterdikleri görülüyor.

RAKAMLAR İLE TÜRKİYE YEMEK HİZMETİ PAZARI

Toplam Pazar İçerisindeki Pay Dağılımı

Full Servis Restoranlar (%40)

Kafe ve Barlar (%26)

Fast Food / Eve Servis (%25)

Self Servis Kafeteryalar (%4)

Büfe ve Kiosklar (%5)

Yemek Hizmeti Pazar Büyüklüğü (Gerçekleşen ve tahmini) , 2020-2026, [TRY milyar]

2020: 71.513

2021: 144.164

2022: 284.707

2023: 415.551

2024: 550.379

2025: 691.673

2026: 772.409