Geri Dön
EkonomiTürkiye büyümeye devam ediyor! Kritik veriler açıklandı

Türkiye büyümeye devam ediyor! Kritik veriler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 oranında, 2021 yılında ise yüzde 11 büyüdü.

Türkiye büyümeye devam ediyor! Kritik veriler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla istatistiklerini paylaştı. 2021 yılında Türkiye ekonomisinde büyüme çift haneli oldu ve yüzde 11 oranında gerçekleşti. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,0 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2021 YILINDA 85 672 TL OLDU

2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 672 TL, ABD Doları cinsinden 9.539 olarak hesaplandı.

HİZMET FAALİYETLERİ 2021 YILINDA %21,1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmet faaliyetleri toplam katma değeri %21,1, diğer hizmetler %20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %17,3, sanayi %16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %7,0 ve gayrimenkul faaliyetleri %3,5 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %9,0, tarım sektörü %2,2 ve inşaat sektörü ise %0,9 azaldı.

GSYH 2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %9,1 ARTTI

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,1 arttı.

Türkiye büyümeye devam ediyor Kritik veriler açıklandı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,1 arttı.

GSYH 2021 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 2 TRİLYON 313 MİLYAR 810 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %51,8 artarak 2 trilyon 313 milyar 810 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 198 milyar 968 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILINDA %15,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %15,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %55,1 oldu.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %21,4 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %21,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,8 azaldı.

Türkiye büyümeye devam ediyor Kritik veriler açıklandı

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILINDA %24,9, İTHALATI İSE %2,0 ARTTI

2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %24,9, ithalatı ise %2,0 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %20,7, ithalatı ise %2,6 arttı.

Türkiye büyümeye devam ediyor Kritik veriler açıklandı

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILINDA %31,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir %53,2 arttı. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %37,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir %62,9 arttı.

2021 YILINDA İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %30,2 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %33,1 iken bu oran 2021 yılında %30,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %49,3'ten %52,6'ya yükseldi.