Geri Dön

Sürdürülebilirlik etkinliğinde önemli mesajlar

Yıldız Holding, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında önde gelen etkinliklerinden Sustainable Brands Turkey kapsamında düzenlediği “Bu Dünya Bizim Yaklaşımıyla Sürdürülebilirlik Yolculuğu” panelinde yeni sürdürülebilirlik taahhüt ve hedeflerini açıkladı.

Sürdürülebilirlik etkinliğinde önemli mesajlar

Küresel ölçekte karşı karşıya olunan çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulma konusunda özel sektörün sorumluluk payının giderek arttığını vurgulayan Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Yıldız Holding olarak Sürdürülebilirlik çerçevesi dahilinde amacımız, bugün ve gelecek için yönettiğimiz portföyün çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temelli risklerini bertaraf etmek ve bu çerçevede paydaş, hissedar ve yatırımcı perspektifinden değer yaratabilmek. Bunun için dünyayı korumak, değer zinciri boyunca paydaşların refahına odaklanmak ve güçlendirmek, sorumlu ve sürdürülebilir ürünler ve yenilikçi iş modelleriyle müşterilere alternatifler sunmak gibi üç ana odak noktamız var. ‘Bu Dünya Bizim’ mottomuzla bu üç odak çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizi yenilikçi bir bakış açısıyla, değişen dünya ve iş koşullarını gözeterek ve somut hedefler belirleyerek güncelledik” diye konuştu.

Holdingin Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise Holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği temelli bir dönüşüme ivme kazandırmak amacıyla geçen yıl ‘Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bu platformla her şeyden önce kadın çalışanlarımıza yönelik rahat ve güvenli çalışma koşulları sağladığımız fırsat eşitliği temeline dayalı yaklaşımımızı kurumsallaştırmayı ve bu yaklaşımı tüm şirketlerimizde belli bir program etrafında şekillendirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar’da şirketin sürdürebilirlik çalışmalarından ve vizyonundan bahsetti. Aybar “kurulduğumuz günden bu yana ‘israfsız şirket’ modeliyle faaliyet gösteriyoruz. 2014 yılında, sürdürülebilirlik çalışmalarımız için “çevre”, “değer zinciri”, “çalışanlar”, “inovasyon”, “liderlik” ve “toplumsal sorumluluk” başlıkları altında belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerle çalışıyor, doğaya, insana saygılı üretime özen gösteriyoruz.2014’ten bu yana karbon salım artışımı olmadan büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimizi belirlerken, su ve enerji verimliliği, gıda israfının engellenmesi ve sürdürülebilir ham madde tedariki konuları temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2025 yılında Ülker’de kullanılacak tüm plastik malzemelerin geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya kompostlanabilir olmasını amaçlıyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedarikinde önemli projemiz Aliağa Bisküvili buğdayında tohum yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Paydaşlarımızı da sürdürülebilirlik sürecinin parçası yapmaya özen gösteriyoruz.Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği, gıda israfının engellenmesi, sürdürülebilir ham madde tedariki, su riskleri konuları temel önceliklerimiz arasında yer alacak” değerlendirmesinde bulundu.