Gazete Vatan Logo

SGK tarafından her ay yansıtılıyor! Borçlar katlanarak artıyor, çoğu kişi bilmediği için ödemiyor...

SGK her ay yansıtıyor. Borç ödenmezse gecikme zammı ve cezası uygulanıyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Üniversite öğrencileri mezun olsalar bile 25 yaşına kadar genel sağlık sigortasından ücretsiz şekilde yararlanıyor. Ancak 25 yaş detayı çok önemli. Bu yaş geçildiği anda her ay 150 lirayı aşkın GSS prim borcu yansıtılıyor. Bilmeyen ve borcunu ödemeyen çok sayıda kişi bulunuyor. Yapılandırma ve af kanunlarından faydalanmayanların borçları da her ay katlanarak artıyor. 25 yaşı geçirmeden gelir testine başvurmak gerekiyor. Gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilen üniversite mezunları GSS primi ödemekten muaf tutuluyor ve bedava sağlık sigortasından yararlanıyor. Borç sürprizi ile karşılaşmamak adına mutlaka gelir testi yaptırılmalı. Gelir testi sonucu yüksek çıktıysa da 15 gün içinde itiraz edilebiliyor. Gerçek dışı beyanlarda ise paralar yasal faizi ile geri alınıyor, SGK suç duyurusunda bulunuyor.

SGK tarafından her ay yansıtılıyor! Borçlar katlanarak artıyor, çoğu kişi bilmediği için ödemiyor...

Üniversiteliler, mezun olsa bile 25 yaşına kadar genel sağlık sigortasından parasız faydalanabiliyor. Üniversiteden mezun olup herhangi bir işe girip çalışma imkânı bulamayan işsiz üniversite mezunları ise zorunlu sigortalılıkları da olmayacağından 25 yaşını geçtikleri anda SGK otomatikman genel sağlık sigortası kapsamına almakta ve her ay 150 TL’yi aşkın GSS prim borcu tahakkuk ettiriliyor

Bu borcun süresinde ödenmemesi hâlinde ayrıca gecikme zammı ve cezası uygulanıyor Yapılandırma ve af kanunlarından faydalanmayanların borçları ise gittikçe katlanıyor. Maalesef bu durumdan haberdar olmayan binlerce üniversite mezunu var. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısı...

25 YAŞINI GEÇİRMEDEN GELİR TESTİNE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Kanunun 60/1/g bendine göre genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişilerin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat ya da kanunî temsilcisi ya da engellilik ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili aracılığıyla yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Haberin Devamı

Başvuru, kişinin AKS’de (Adrese Dayalı Kayıt Sistemi) kayıtlı olduğu yerleşim yeri adresinin bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşama ve dayanışma vakfına yapılıyor. Yerleşim yeri adresi değişikliği hâlinde gelir testi işlemleri yeni yerleşim yerindeki vakıflarca yapılıyor.

GSS PRİMİNDEN MUAF TUTULUYORLAR

Gelir testinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan ve Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve gelir testine başvuran kişinin ana ve babası esas alınıyor. Ancak, aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir testinde aile içinde değerlendiriliyor.

Gelir testi işlemlerinde hane olarak AKS sisteminde yer alan adres dikkate alınır, ancak AKS’de yer alan adreste birden fazla aile olması hâlinde her bir aile için ayrı ayrı gelir testi işlemi yapılıyor. Yapılan gelir testi sonuçları SGK’ya elektronik ortamda iletiliyor. Böylece aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilen üniversite mezunları GSS primi ödemekten muaf tutulmakta ve bedava genel sağlık sigortasından faydalanıyor. Bu bağlamda GSS prim borcuyla karşılaşmamak için mutlaka gelir testi yoluna başvurmak lazım.

Haberin Devamı

GELİR TESTİNE 15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Gelir testi sonucunuz yüksek çıkmış ise bu sonuca itiraz etme hakkınız var. Gelir testine başvuran kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sonuçlandırılan gelir testi kararlarına karşı, gelir testi sonucunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde gelir testini yapan ilgili vakfa itiraz edebilir.

Süresi içerisinde itiraz edilmeyen veya süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda verilen karar ile gelir testi sonucu kesinleşmiş sayılır.

25 YAŞINDAN KÜÇÜK OLUP EĞİTİMİ DEVAM EDENLER PRİM BORCUNU NASIL SİLDİREBİLİR?

Karar “itiraz” açıklamasıyla birlikte elektronik ortamda SGK’ya bildiriliyor. İtiraz edilen gelir testi sonucuna göre yapılmış olan tescil işlemleri SGK tarafından itiraz sonucuna göre güncelleniyor.

Haberin Devamı

Diğer yandan 25 yaşından küçük olup hâlen üniversitede eğitimi devam etmekte olan kişilerin bu GSS prim borcunu nasıl sildirebileceklerine ilişkin kafalarında soru işaretleri bulunuyor. Bu durumdaki öğrenciler bulundukları ildeki SGK’ya bir dilekçe ile ekine öğrenci belgesi de ekleyerek bu durumun düzeltilmesini talep edebilirler.

PARALAR FAİZİ İLE BİRLİKTE GERİ ALINIYOR

Gelirlerinde özelikle artış olanların bildirim yükümlülüğüne uymadığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna ve ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir.

Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken Genel Sağlık Sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Haberin Devamı

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idari ve cezai soruşturma yoluna gidilir.